Genomförda möten under 2022

Här hittar du ett axplock från tidigare genomförda aktiviteter. Alla våra aktiviteter finns inte med nedan. Vill du hitta mer information om gjorda aktiviteter ligger merparten samlade under fliken ”Arkiv”. Föreningen prioriterar aktiviteter inom områdena: Energi, Samhälle, Kultur och Friskvård.
Har du förslag på nya aktiviteter som du vill att vi ska genomföra tas detta varmt emot. Maila dina tankar till:  veteranerna.stockholm@vattenfall.com