Välkommen till
Vattenfalls veteraner stockholm

Vattenfalls Veteraner i Stockholm är en förening för pensionärer som någon gång i sitt yrkesliv arbetat i Vattenfall inklusive dess dotter- och intressebolag eller via arbetet haft stark anknytning till Vattenfall. Bli medlem hos oss idag!

Resultat ENKÄT

Tack alla som tagit sig tid och svarat på enkäten samt bidragit med idéer inför framtiden. Styrelsen har fått in väldigt mycket bra förslag på vad ni önskar få mer av. Dryga 100 personer har svarat på enkäten av totalt cirka 430 utskickade.

Skälet för merparten av er att vara med i föreningen är:

 • Hålla mig uppdaterad vad som händer inom energibranschen
 • Träffa tidigare kolleger


De områden som intresserar er mest och som ni vill ha mer av framöver är Energi men vi har även fått förslag på aktiviteter inom såväl Samhälle, Kultur och friskvård. Exempel på områden är:

 • Elpris, idag och i framtiden. Vindkraftens problem i elsystemet.
 • Sveriges elenergiförsörjning
 • Energipolitik
 • Elsystemet och Vattenfalls roll
 • Energiomställning etc

Ni vill fortsatt ha fysiska möten men även att kunna komplettera dessa med digitala. De fysiska mötena inom området Energi sker oftast i Arenastaden med möjlighet till digital uppkoppling. Styrelsen är medvetna om att kvaliteten har varit skiftande gällande den digitala uppkopplingen men vi jobbar löpande med att förbättra den.

Styrelsen har tagit till sig resultatet av enkäten och kommer starta upp ”Energiserien” framöver samt samla material från tidigare energirelaterade aktiviteter på webben under en egen menyrad.

Vill ni se hela resultatet av enkätenklicka här!

Än en gång, ett stort tack för ert engagemang i Vattenfalls Veteranförening, Stockholm.

Hösthälsningar
Styrelsen

Kommande Program

Samtliga månadsmötet avses att genomföras både digitalt och fysiskt. Månadsmöten genomförs utan kostnad för deltagare.

Anmälan till aktiviteter

 • Via Plusgiro 637 70 80-4 då det är aktiviteter som kräver avgift
 • E-post (veteranerna.stockholm@vattenfall.com) i de fall vi inte tar någon avgift alt. ring/sms till aktuell kontaktperson.
 • Återbud måste alltid ske direkt till kontaktpersonen.
 • Månadsmöten, liksom julfest och jubileumsfest, är endast för medlemmar.

Bekräftelse på anmälningar
I de fall deltagarantalet vid aktiviteter är begränsat så kan ni utgå ifrån att ni ”fått plats” om ni inte får något meddelande. Återkoppling sker endast till de som inte får plats då antalet anmälningar överstiger det som angivits som maximalt antal deltagare.

Återbetalning av avgifter
Vid återbud återbetalar föreningen inbetald avgift i den mån det inte förorsakat föreningen någon kostnad. Avgifter under 100 kr återbetalas normalt inte.

Väl mött!

Dessutom under hela hösten 2022 gymnastik

När:
Onsdagar 14 september – 14 december, 2022
Plats:
Hässelby Strands kyrkas motionslokal
Tid:
10.45 – 11.45
Ledare:
Pia Karlsson, ViGör Friskvård.
Avgift:
250:- per termin för medlemmar, 350:- för medföljande. 
Avgiften betalas till Veteranernas Plusgirokonto 637 70 80 – 4.
Märk talongen ”Gymnastik”.
Anmälan:
Ingen. Nya deltagare är välkomna!
Kontaktperson:
Marianne Kling, tel. 070-399 87 44.
Ledaren för gymnastiken, Pia Karlsson, har hållit i vattenfallsveteranernas gymnastik i ca 15 år. Gruppen består av ungefär hälften män och hälften kvinnor.

På gymnastiken rör vi oss till musik. Under passet tränar vi hela kroppen. Styrka, smidighet, balans, lätt koordination, kondition samt stretch ingår. Pia samarbetar med sjukgymnaster som har godkänt gympapasset. Tyngdpunkten ligger på träning av ryggen, eftersom många ofta har besvär med ryggen. Du behöver inte ha några förkunskaper för att vara med.

Gå gärna in på denna länk , och se hur det kan se ut under ett pass.

Har du några frågor:
Ta gärna kontakt med Pia: mobil 073-6414373, epost pia(at)vigorfriskvard.com.
Du kan läsa mer om Pia och hennes företag på hemsidan