Michelle Tun von Gyllenpalm

Onsdag 11 september kl. 18.00
Svenskt Näringsliv om energi-och klimatpolitiken med Michelle Tun von Gyllenpalm, Energiansvarig Svenskt Näringsliv

Basindustrin i Sverige har långtgående planer på en kraftig expansion inte minst i norra Sverige. Kommer energipolitiken att garantera långsiktigt konkurrenskraftiga elpriser?

Michelle Tun von Gyllenpalm kommer att redovisa Svenskt Näringslivs syn på svensk och europeisk klimat- och energipolitik. Michelle är expert på energipolicyområdet på avdelningen Hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv.

Plats:
Kristinehovs Malmgård, lokal flygelbyggnaden, Kristinehovsgatan 2 på Södermalm, närmaste T-bana Zinkensdamm eller Hornstull bussförbindelser finns också.

Kostnad:
150 kr för medlemmar och 200 kr för medföljande.

Anmälan:
Senast den 4 september genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4 eller via Swish 123 171 2868. Ange Svenskt Näringsliv på inbetalningen.

Kontaktperson:
Nils Andersson, tel.070-539 59 87.

Välkommen!