Veteranernas historia

Sammanställningen nedan är en bearbetning av ett material som Lars Jacobsson tog fram som underlag till ett kåseri vid jubileumsfesten den 18 maj 2017, då föreningen firade sina första 25 år. Källorna utgörs av samtliga styrelseprotokoll 1992 – 2017 och Årsberättelserna för 1992 – 2016. Förhoppningsvis kan denna skrift både ge upphov till angenäma flash-backs hos medlemmarna och stimulera och ge inspiration till nuvarande och kommande styrelser inför framtida verksamhet.

Trevlig läsning!

Vattenfalls historia

Vi var med och byggde folkhemmet och det moderna Sverige. Det finns många historier att berätta, från Vattenfalls bildande till idag.