Medlemskap i Föreningen

Varför medlem?

Vattenfalls veteranföreningar är föreningar för seniorer som någon gång i sitt yrkesliv arbetat på Vattenfall inklusive dess dotter- och intressebolag eller via arbetet haft stark anknytning till Vattenfall.

Genom att bli medlem kan du fortsättningsvis upprätthålla och skaffa nya kontakter med de som någon gång arbetat inom Vattenfallkoncernen. Syftet är att med aktiviteter främja gott kamratskap samt behålla samhörighetskänslan och kontakten med Vattenfall.

Du kan ansöka om medlemskap genom att:

  • Skicka in anmälningsblanketten, i informationsbrev, du fått när du gått i pension.
  • Fylla i ansökan nedan.

När du beviljats medlemskap får du ett välkomstmail från föreningens ordförande. Som ny medlem blir du bjuden på årets julfest.

Medlemsavgiften 200 kr, som betalas till Plusgiro 637 70 80 – 4.
Du kan också invänta betalningsavin som kommer att skickas ut i pappersform i slutet av mars.

Om du som redan är medlem ändrar adress, telefonnummer eller mailadress är vi tacksamma om du meddelar detta. Vart du vänder dig, se under fliken ”Kontakt

Läs vårt Informationsbrev!

Läs om dina förmåner som medlem och annan nyttig information under fliken Bra att veta.

Kontakt med föreningen, se fliken Kontakt.

Här har du föreningens stadgar.

Jag godkänner att Vattenfalls Veteraner spar mina uppgifter i sitt register. Jag är medveten om att jag när som helst kan få dessa uppgifter raderade på min begäran. Klicka i rutan nedan för att undvika SPAM - tack!