Så här når du oss

Epost:  veteranerna.stockholm(at)vattenfall.com.

Vill du anmäla dig till en aktivitet gör du det genom att betala in anmälningsavgiften till föreningens plusgirokonto. Har du frågor om en aktivitet ringer du till den som står som ansvarig för aktiviteten i programmet. Du kan också skicka ett mail till Veteranernas mailadress ovan.

Om du vill ändra eller komplettera dina uppgifter i medlemsregistret mailar du till Veteranernas mailadress ovan eller ringer Bengt Ejenmark, 070 539 65 72.

Om du har frågor om medlemsavgiften mailar du till Veteranernas mailadress ovan eller ringer Inger Norberg, 0730 27 61 20.

Föreningens postadress är:
Vattenfalls Veteraner i Stockholm, 169 92  Stockholm

Föreningens organisationsnummer: 802415-6138
Föreningens plusgirokonto: 637 70 80-4

Månadsmötena äger normalt rum i Vattenfalls huvudkontor, Evenemangsgatan 13 i Arenastaden, Solna, rum Vattenfallet.