Styrelsen 2023

Vattenfalls Veteraner i Stockholm är en förening för pensionärer som någon gång i sitt yrkesliv arbetat i Vattenfall inklusive dess dotter- och intressebolag eller via arbetet haft stark anknytning till Vattenfall. Du kan nå oss i styrelsen på flera sätt, se här.

Medlemsantalet är ca 500 personer. Föreningens styrelse har sedan årsmötet i april 2023 följande sammansättning: 

Gunnar Lundberg
Ordförande

Nils Andersson
Vice ordförande

Kerstin Lindholm
Kassör

P-O Nilsson
Sekreterare

Inger Norberg
Programgruppen, ekonomi och hemsida

Bengt Ejenmark
Medlemsregister, digitala möten, övriga IT-frågor (adjungerad)

Hélène Blomberg
Programgrupp, sammankallande

Marie Nylin
Programgrupp

Cecilia Hellner
Programgrupp

Claes Hedenström
Rekryteringsansvarig, programgrupp

Gun Andersson
Hedersledamot

Föreningens revisorer är Kerstin Lindholm och Bert Ytterström med Ylva Lagerquist som suppleant.

Valberedningen består av Lars Jacobsson (sammankallande), Lars Asplund och Kerstin Olsson.