Styrelsen 2022

Vattenfalls Veteraner i Stockholm är en förening för pensionärer som någon gång i sitt yrkesliv arbetat i Vattenfall inklusive dess dotter- och intressebolag eller via arbetet haft stark anknytning till Vattenfall. Du kan nå oss i styrelsen på flera sätt, se här.

Medlemsantalet är ca 500 personer. Föreningens styrelse har sedan årsmötet i april 2022 följande sammansättning: 

Gunnar Lundberg
Ordförande

Nils Andersson
Vice ordförande

Stefan Olsson
Kassör

Britt-Marie Charfi
Sekreterare

Inger Norberg
Programgruppen, ekonomi och hemsida

Bengt Ejenmark
Medlemsregister, digitala möten, övriga IT-frågor (adjungerad)

Hélène Blomberg
Programgrupp, sammankallande

Marie Nylin
Programgrupp

Cecilia Hellner
Programgrupp

Claes Hedenström
Rekryteringsansvarig, programgrupp

Gun Andersson
Hedersledamot

Marianne Kling håller i gymnastiken.
Föreningens revisorer är Kerstin Lindholm och Bert Ytterström med Ylva Lagerquist som suppleant.

Valberedningen består av Lars Jacobsson (sammankallande), Lars Asplund och Kerstin Olsson.