Måndag 23 september, kl. 14.00 – obs tiden!
AI inom energibranschen, Dag Wästlund, chef för Data Science och AI på R&D, Vattenfall

Månadsmöte

Alla pratar om AI – Utveckling, pågående initiativ och vad finns det för möjligheter framåt?

Hur definieras AI inom energibranschen och vad sker inom R&D på Vattenfall. Vilka risker och möjligheter finns det? Detta och mycket mer hoppas vi få svar på av Dag under föreläsningen.

Plats:
Sal Vattenfallet, kaffe serveras från kl. 13.00

Anmälan:
Ingen anmälan behövs till det fysiska mötet. För deltagande digitalt: en länk till mötet sänds ut till alla medlemmar före mötet, om ni vill delta digitalt så klickar ni bara på länken.

Kontaktperson:
Marie Nylin, tel. 076 776 72 39

Välkommen!