Tisdag 7 november kl. 18.00
Vattenkraften – avgörande för det framtida elsystemet! Kvällsmöte med Johan Dasht

Vattenkraften är viktig om inte avgörande för det framtida elsystemet i Sverige. Johan Dasht, VD Vattenfall Vattenkraft AB, beröra bland annat frågor hur Vattenfall arbetar med att säkerställa och utveckla vattenkraftens reglerförmåga för att klara den ökande andelen väderberoende elproduktion. Andra viktiga frågor som tas upp är vattenkrafts förnyelse och utveckling samt hur vattenkraftens produktion i framtiden ska avvägas mot krav på moderna miljövillkor.

Välkommen till en intressant kväll!

När: 7 november klockan 18.00

Plats: Taste i Arenastaden

Kostnad: 230 kr för medlemmar, 300 för medföljande. I priset ingår förtäring och alkoholfri dryck.

Anmälan: Senast den 30 oktober genom inbetalning till
Plusgiro 637 70 80-4 eller via Swish 123 171 2868.

Ansvarig: Claes Hedenström, tel. 070-695 29 58.