Tisdag 24 oktober kl. 12.00

Spårvägsmuseet

Spårvägsmuseet ägs och drivs av Trafikförvaltningen inom Region Stockholm och visar utvecklingen av Stockholmsområdets kollektivtrafik från 1650-talet fram till våra dagar. I museets uppdrag ingår också att bevara och berätta om lokaltrafiken till sjöss samt om nutida och framtida kollektivtrafik i Stockholmsregionen. I museet visas allt från hästspårvagnar till moderna tåg.

Museet öppnade den 21 maj 2022 i Värtagasverkets tidigare område i Hjorthagen. De nya museilokalerna inrättades i gasverkets Hus 9, regenerationshuset, som är en stor industrilokal från 1897 ritad av Ferdinand Boberg. Totalt disponeras 3 700 kvadratmeter utställningsyta.

Vi kommer att få ca en timmes visning av utställningen.

Plats: Spårvägsmuseet Gasverkstorget 1, Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Om du åker kommunalt tar du buss 6 eller 75 till hållplatsen Drevergatan som ligger nära museet.

Kostnad:  80 kr för medlemmar och 100 kr för medföljande.

Max antal:  25

Anmälan: Senast den 10 oktober genom inbetalning till
Plusgiro 637 70 80-4 eller via Swish 123 171 2868.
Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.
Ange Spårvägsmuseet på inbetalningen.

Kontaktperson: Inger Norberg, tel. 073-027 61 20