Foto: Mats Edman

Tisdag 16 maj kl. 14.30
Övergivna platser med perspektivet ekonomisk historia med Jan Jörnmark

Jan Jörnmark har skrivit boken Övergivna platser-finalen och kommer till oss och berättar historierna runt dessa i ord och bild, med finns även Vattenfalls kontor i Råcksta. Från bokomslaget ”Under det senaste halvseklet har Sverige förändrats på ett dramatiskt sätt. Stora företag som Volvo och Saab har brutits upp eller försvunnit. Storstäderna har blomstrat samtidigt som de traditionella industribygderna förlorat arbeten och befolkning”.
Jan Jörnmark har doktorerat inom området omvandlingen av den europeiska stålindustrin, varit verksam på Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg mm och är ledamot av Kungliga Ingenjörsakademin.

Plats: Sal Vattenfallet, kaffe serveras från kl. 13.30

Avgift: Ingen

Anmälan: Ingen anmälan behövs till det fysiska mötet. För deltagande digitalt: en länk till mötet sänds ut till alla medlemmar före mötet, om ni vill delta digitalt så klickar ni bara på länken.

Kontaktperson: Hélène Blomberg, tel. 072 -237 00 15