Tisdag 13 februari, 14.30
Vad är en miljömässigt hållbar investering enligt taxonomin?

Presentation av Julien Morel, handläggare med ansvar för taxonomiförordningen i Regeringskansliet (Finansdepartementet).

För att nå EU:s klimatmål behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. En förutsättning för detta är att investerare, företag och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart. EU:s gröna taxonomiförordning – taxonomin – är ett regelverk som syftar till att definiera vad som är miljömässigt hållbart.

Men djävulen sitter som bekant i detaljerna. EU:s medlemsländer har haft svårt att enas om gemensamma definitioner. Det har diskuterats mycket kring områden som skog, bioenergi, elproduktion, fastigheter med mera. Frågan är om regelverket kommer att ge den hjälp till investerare som var tänkt. Vi får en statusrapport om lagstiftningen i EU och i Sverige.

Plats:
Sal Vattenfallet, kaffe serveras från kl. 13.30.

Anmälan:
Ingen anmälan behövs till det fysiska mötet. För deltagande digitalt: en länk till mötet sänds ut till alla medlemmar före mötet, om ni vill delta digitalt så klickar ni bara på länken.

Kontaktperson:
Cecilia Hellner, tel. 070 668 64 22.