Tisdag 25 april kl. 14.30
Min tid på Vattenfall, Lars G Josefsson, f.d. koncernchef Vattenfall

Lars G Josefsson, berättar om etableringen i Tyskland och lärdomarna därifrån och ger sin syn på CCS, ägarstyrning mm. Detta är ett månadsmöte.

Plats: Sal Vattenfallet, kaffe serveras från kl. 13.30.

Avgift: Ingen.

Anmälan: Ingen anmälan behövs till det fysiska mötet. För deltagande digitalt: en länk till mötet sänds ut till alla medlemmar före mötet, om ni vill delta digitalt så klickar ni bara på länken.

Kontaktperson: Gunnar Lundberg, tel. 070 -539 66 24.