Torsdag 23 november kl. 14.30
Månadsmöte.
Vad krävs för att klara Sveriges energiförsörjning med Åsa Pettersson, VD Energiföretagen Sverige

Elektrifiering och omställning ökar behovet av ny elproduktion och elnät i hela Sverige. Enligt en färsk rapport från Energiföretagen Sverige bedöms Sveriges elbehov år 2045 vara 330 TWh och eleffekten den mest ansträngda timmen bedöms vara 49 GW. Vad krävs för att lyckas med utmaningen att fylla gapet, utifrån dagens regler och förutsättningar?

Plats: Sal Vattenfallet, kaffe serveras från kl. 13.30

Kostnad: Ingen

Anmälan: Ingen anmälan behövs till det fysiska mötet. För deltagande digitalt: en länk till mötet sänds ut till alla medlemmar före mötet, om ni vill delta digitalt så klickar ni bara på länken.

Kontaktperson: Cecilia Hellner, tel. 070-668 64 22