Tisdag 30 januari, 14.30
Månadsmöte, Vattenfalls VD, Anna Borg

Månadsmöte, Vattenfalls VD, Anna Borg.

Plats:
Sal Vattenfallet, kaffe serveras från kl. 13.30.

Anmälan:
Ingen anmälan behövs till det fysiska mötet.
För deltagande digitalt: en länk till mötet sänds ut till alla medlemmar före mötet, om ni vill delta digitalt så klickar ni bara på länken.

Kontaktperson:
Gunnar Lundberg, tel. 070-539 66 24.