Onsdag 20 mars, 13.00
Årsmöte – Energi- och klimatkris

Årsmöte.
Energi- och klimatkris: Hur kan utvecklingen av EU:s inre elmarknad hjälpa till med omställningen?

Truls Borgström, gruppchef för Hållbart och innovativt energisystem på Energienheten på Klimat- och Näringslivsdepartementet. Truls, som är ansvarig tjänsteman för förhandlingarna om utvecklingen av EU:s inre elmarknad, redogör för den senaste utvecklingen.

Efter detta anförande har vi det ordinarie årsmötet och avslutar som vanligt med kaffe och smörgås.

Plats:
Etnografiska museet.

Anmälan:
Ingen anmälan behövs.

Kontaktperson:
Nils Andersson, tel. 070-539 59 87.