Bowling (4 maj)

Plats:
Åkeshovs Bowlinghall, T-banestation Åkeshov

Avgift:
60 kr/tillfälle för medlemmar och 120 för medföljande

Anmälan:
Senast 27 april genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4.

Kontaktperson:
Hélène Blomberg tel. 072-237 00 15