Sveriges nationella elektrifieringsstrategi med Truls Borgström (6 maj)

I mitten av november 2020 drog dåvarande Energiministern Anders Ygeman igång arbetet med en nationell elektrifieringsstrategi. Förslaget till strategin har tagits fram av en arbetsgrupp inom Infrastrukturdepartementet som består av handläggare från olika departement och myndigheter. Arbetsgruppen har letts av Truls Borgström vid Infrastrukturdepartementet. Resultatet av strategin presenterades den 3 februari 2022 av nuvarande Energiminister Kashayar Farmanbar.

Strategin tydliggör i 12 punkter regeringens inriktning för det fortsatta arbetet och omfattar totalt 67 åtgärder som ska genomföras under 2022–2024. Regeringen har avsatt 20 miljoner i budgeten för 2022 för genomförandet av strategin. För 2023 och 2024 har 35 respektive 25 miljoner avsatts.

Plats:
Vattenfallet, kaffe serveras från kl 14.00

Avgift:
Ingen

Anmälan:
En digital inbjudan går ut till samtliga veteraner i god tid före mötet och ni som då väljer att i stället närvara digitalt anmäler er via en länk i inbjudan. Då får ni dagen innan eller samma dag som mötet hålls en länk för inloggning till mötet.

Kontaktperson:
Nils Andersson tel. 070-539 59 87