Torsdag 8 september, kl. 10.00
Svamputflykt till Görvälns Naturreservat

TYVÄRR INSTÄLLT P.G.A. FÖR LITE SVAMP I SKOGARNA!


Vi ger oss åter ut i svampskogen med vår favoritmykolog Mattias Andersson som ciceron. Alltid lika givande att upptäcka nya svampbekantingar i nya skogar.
Årets svamputflykt blir i nya jaktmarker, Görvälns naturreservat. Som vanligt under sakkunnig ledning av Mattias Andersson.

Vi anbefaller i vanlig ordning skogsklädsel, matsäck och något att bära hem fångsten i.  Vi brukar vara ute i ca 3 timmar.
Tyvärr ligger Görväln utanför stadens kommunikationssystem och det är biltransport som gäller. Försök ordna skjuts med någon veterankompis och om du inte lyckas med det, kontakta undertecknad.

Plats:
Parkeringen vid Görvälns Slott.

Avgift:
100 kr för medlemmar och 150 kr för medföljande.

Anmälan:
Senast 1 september genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal:
20. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson:
Morgan Andersson, tel.070-323 6800.