7 september, kl. 15.00
Bowling

Plats:
Åkeshovs Bowlinghall, T-banestation Åkeshov.

Avgift:
60 kr/tillfälle för medlemmar och 120 för medföljande.

Anmälan:
Senast 31 augusti genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4.

Kontaktperson:
Hélène Blomberg tel. 072-237 00 15.