Onsdagen den 11 januari, kl. 14.30
Vad händer inom FoU på Vattenfall med Karl Bergman

I år har vi gjort en rockad mellan årets första och andra månadsmöte. Vid året första månadsmöte välkomnar vi nu därför Karl Bergman, chef Vattenfall Forskning och Utveckling, som informerar om vad som just nu är aktuellt inom Vattenfalls forskningsområden. Detta är ett månadsmöte.

Plats:
Vattenfallet, kaffe serveras från kl. 13.30

Avgift:
ingen

Anmälan:
Ingen anmälan behövs till det fysiska mötet.
För er som vill delta digitalt: en länk till mötet sänds ut till alla medlemmar före mötet, om ni vill delta digitalt så klickar ni bara på länken.

Kontaktperson:
Gunnar Lundberg, tel. 070-539 66 24