Torsdag 8 december, kl. 18.00
Julfest

Vi har redan bokat in 2022 års julfest. Julfesten är enbart till för medlemmar men om ledsagare behövs så kontakta kontaktpersonen nedan så löser vi det.

Plats:
Restaurang Taste, Arenastaden.

Avgift:
300 kr, kostnadsfritt för nya medlemmar 2022.

Anmälan:
Senast 1 december genom inbetalning till plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal:
150 personer. Vid överteckning meddelar vi de som inte kommer med.

Kontaktperson:
Nils Andersson, tel. 070-539 59 87.