Månadsmöte 15 mars 2022 – Johan Dasht VD för SKB

 

SKB VD Johan Dasht

Johan är utbildad vi Luleå Tekniska Universitet och kom till kärnkraftindustrin via ett traineejobb på OKG i Oskarshamn. Johan fick fast anställning och arbetade i många befattningar innan han slutligen blev VD för OKG. I mars 2020 anställdes Johan som VD för SKB.

Johan höll ett intressant föredrag om kraftindustrins vedermödor att få till stånd ett slutförvar för utbränt kärnbränsle. Det är mycket positivt att regeringen, efter många års våndor, den 22 december förra året gav klartecken för att bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark och den 27 januari i år beslöt om hur frågan om slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn ska hanteras.

Först beskrev Johan hur kraftindustrin bedrivit omfattande lobbyverksamhet för att få till stånd ett positivt beslut. Själv hade Johan besökt alla utskott i Riksdagen som haft inflytande i frågan. Våren 2011 ansökte SKB om att få bygga slutförvaret i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i anslutning till Clab i Oskarshamn.

Mellanlagret, Clab i Oskarshamn, har idag ett tillstånd att lagra 8 000 ton använt kärnbränsle. Det är för lite för att kunna köra kärnkraften på full kapacitet. Tillståndet löper ut 2022/2023. Det behövs en utökning till 11 000 ton. Det kärvade när Regeringen gav tillstånd som ett separat ärende skilt från ansökan om slutförvar. Det var, enligt Johan, ett olyckligt beslut.

Johan fortsatte med att beskriva hur SKB nu arbetar vidare efter Regeringens beslut i december och januari. Mark och Miljödomstolen (MKB) kommer att fastställa villkoren i domen enligt Miljöbalken. Villkor enligt Kärntekniklagen kommer att fastställas av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). SSM kommer också att även fortsättningsvis pröva om SKB uppfyller strålsäkerheten. Det kommer att bli en stegvis process innan SKB kan inleda arbetet med att utvidga SFR och börja bygga slutförvaret.

De intresserade medlemmarna, 43 i Vattenfallet och ca 25 på distans, ställde många initierade och relevanta frågor till Johan. Johan svarade och tackade för att han fått tillfälle att komma.

Mats avtackade Johan med en blomstercheck.

Text Nils Andersson, foto Morgan Andersson