Kvällsmöte ang. vindkraft inkl. middag (7 juni)

Vi har bjudit in Vattenfalls högsta ansvariga för vindkraften, Helene Biström, till ett kvällsmöte med efterföljande middag i Arenastaden i Solna. Helene kommer att informera om Vattenfalls omfattande vindkraftsprogram internationellt och nationellt. Ni kommer att få tillfälle att ställa alla era frågor om vindkraft i allmänhet och Vattenfalls vindkraftssatsningar i synnerhet.

Plats:
Restaurang Taste, f.d. Modis, i Arenastaden.

Avgift:
230 kr för medlemmar, 300 kr för medföljande, sommarbuffé med mineralvatten och lättöl ingår, vin och öl finns att köpa.

Anmälan:
Senast 31 maj genom inbetalning till plusgiro 637 70 80-4

Kontaktperson:
Nils Andersson tel. 070-539 59 87