Onsdag 23 november, kl. 11.00
Stuckatörens våning

Axel Notini var en av de främsta stuckatörerna i det sena 1800-talets Stockholm. Hans eget hus uppfört 1882-83 är utsmyckat med stuckatur såväl utvändigt som invändigt. Hit tog han tilltänkta kunder för att visa prov på sin yrkesskicklighet.

Idag är stuckaturen återställd i ursprungligt skick och våningen är inredd som ett typiskt borgerligt hem. Vid visningen får vi bland annat se hur salong, herrum och sängkammare kunde se ut hos borgarklassen. Observera att vi under visningen kommer att gå i trappor.

Plats:
David Bagares gata 10.
Tunnelbana till Hötorget, uppgång Olof Palmes gata, Tunnelgatan och därefter en promenad genom tunneln till David Bagares gata. Huset ligger alldeles till vänster när du kommer ut från tunneln och visningen startar utomhus vid tunnelmynningen.

Avgift:
160 kr för medlemmar, 190 kr för medföljande

Max antal deltagare: 15

Anmälan:
Anmälan genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4 senast 8 november. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson:
Inger Norberg, tel. 073-0276120

Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum