Torsdag 27 oktober, kl. 12.00
Moderna Museet – Visning av samlingarna

Vi får en guidad visning av samlingarna, dvs av ett urval av de konstverk som f.n visas i den fasta utställningen. Efter guidningen äter vi lunch i museets restaurang. Lunchen ingår i avgiften nedan.

Plats:
Moderna Museet. Buss 65 från T-centralen eller T-bana till Kungsträdgården och därefter en kortare promenad.

Avgift:
150 kr för medlemmar, 210 kr för medföljande

Max antal deltagare:
30

Anmälan:
Anmälan genom inbetalning till Plusgiro 637 70 80-4 senast 14 oktober. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson:
Inger Norberg, tel. 073-0276120