Foto: Christoffer Grimshorn

Torsdag 16 mars kl.10.00
Liljevalchs Vårsalong 2023

Vi besöker återigen Liljevalchs Vårsalong, ett populärt inslag i Veteranernas program.  Det blir säkert i vanlig ordning en intressant och roande rundvandring bland de utställda verken under ledning av Liljevalchs kunniga guider.

Plats:  Liljevalchs.

Avgift:  100 kr för medlemmar och 150 kr för medföljande.

Max antal:  40.

Anmälan: Senast den 5 mars genom inbetalning till Postgiro 637 70 80-4. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med. Ange Vårsalongen på inbetalningen.

Kontaktperson: Morgan Andersson tel.070-323 68 00.