VATTENFALLS VETERANER I STOCKHOLM     

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013     (i utskriftsvänligt PDF-format: klicka här)

 

Styrelsen för Vattenfalls Veteraner i Stockholm får härmed avge följande berättelse över verksamheten år 2013, föreningens 22:a verksamhetsår.

 

Medlemsaktiviteter i sammandrag

Drygt 200 medlemmar har tillsammans deltagit närmre 700 gånger i någon form av aktivitet. Medföljande har 31 gånger deltagit i våra arrangemang. Därtill kommer gymnastiken med 23 medlemmar som deltagit vid 26 tillfällen. Sammanlagt har – utöver gymnastiken - 20 aktiviteter genomförts under året. Av dessa är 8 månadsmöten, årsmötet inräknat. Under året har bl. a. tre vandringar och två ”spontana aktiviteter genomförts. Tyvärr fick den planerade sommarfesten i Hagaparken ställas in p. g. a. för få anmälda. Året avslutades med en uppskattad julfest på restaurang Modis i Arenastaden. Månadsmötena har samtliga ägt rum i Arenastaden. Deltagandet i föreningens verksamhet har, jämfört med tidigare år, under 2013 haft en minskande tendens mätt i antal deltagare i arrangemangen. En möjlig förklaring kan vara mer komplicerade resvägar för många medlemmar i västerort.

 

Medlemsantal

Vid 2013 års slut hade föreningen drygt 500 medlemmar. Under året har 42 medlemmar lämnat föreningen och 29 nya medlemmar har tillkommit.

 

Kalendarium 2013

15 januari. Månadsmöte. Möte med koncernchefen. För tredje gången fick Veteranerna träffa Öystein i sin roll som Vattenfalls VD. 68 medlemmar lyssnade intresserat när han berättade om vad som gjorts sedan sist och vad som väntas de närmaste åren, bl. a att kostnaderna har sänkts med sex miljarder och skulden med 30 mdr och att verksamheten i Polen, Finland och Belgien avyttrats.

 

5 februari. Månadsmöte. Fritt ur hjärtat om mitt Solna. Stig Malm, Solnabo och tidigare LO–ordförande mottogs av 57 intresserade medlemmar. Stig kåserade om kommunal- och rikspolitik nu och då. 

 

20 februari, Liljevalchs vårsalong. 26 medlemmar och 4 medföljande besökte Liljevalchs vårsalong denna gråkalla februaridag. Vi fick en guidad visning med många intressanta och tankeväckande konstverk, bl a ”livets kryddskåp”, en ”stor mygga” och en naturtrogen kalv skulpterad i trä. Vår trevliga guide hette Cecilia Gottfridsson - kunnig och tydlig. Efter visningen tog deltagarna en kort promenad till restaurang Blå Porten för att avsluta dagen med lunch där.

 

7 mars.  Årsstämma på Nordiska museet. Programmet inleddes med att 90 medlemmar lyssnade till intendent Cecilia Wallquist vid Nordiska Muséet som berättade om Hår som kan vara attraherande, generande, provocerande, allt beroende på var håret sitter och vilken epok det handlar om.

Efter pausgymnastik kom Anders Dahl, chef för Försäljning och Distribution och höll ett intressant föredrag om Vägen Framåt för Vattenfall.  Ingvar Spanne redovisade därefter om verksamheten under det gångna året.

De avgående styrelsemedlemmarna Anne Askensjö och Ulla Jobin avtackades för sina fina insatser för föreningen under många år. Popup Music underhöll medlemmarna med glada låtar till avslutande kaffe och smörgås i stora hallen.

 

19 mars. Besök på Spritmuséet. 16 medlemmar och medföljande träffades på ”nya” Spritmuséet i två gamla renoverade galärskjul på Djurgården. Spritmuséet har tre tematiska huvudavdelningar som veteranerna guidades igenom. Besöket avslutades med en välsmakande lunch.

 

 9 april. Månadsmöte. Vattenkraften idag. Hans Lindström, Asset Manager Hydropower, informerade 37 deltagare om vattenkraftens status idag. Föredraget hade tre huvudteman nämligen: lönsamhet, utmaningar, och verksamheten i Frankrike.

 

25 april. Vårvandring/Nationalstadsparken. 19 veteraner och medföljande genomförde den 6 km långa vandringen i vackert solväder. Vandringen avslutades med en gemensam lunch i Orangeriet vid Bergianska Trädgården.

 

16 maj. Månadsmöte. Ny karriär efter 70. Månadsmötet hölls i den nya Nationalarenan där Kerstin Svensk berättade om statistverksamheten hon deltar i efter sin pensionering. 40 veteraner funderade på om denna typ av karriär kunde vara något att satsa på.

 

Martin Englund, marknadschef för Friends  Arena, berättade om Arenans tillkomst och serverade fakta såsom att december 2009 var den formella byggstarten för Arenan men de första ritningarna hade börjat ta form redan 2006

 

28 maj. Linnés Hammarby. 17 medlemmar och medföljande besökte Linnés Hammarby i det vackra försommarvädret. Besöket omfattade allt från Linnés Sävja till den orörda huvudbyggnaden där Linné bodde med sin familj. Besöket avslutades med en utsökt lunch under de blommande äppelträden innan det var dags att ta bussen tillbaks till Stockholm.    

 

 2 september. Konstmuséet Artipelag. 15 medlemmar och medföljande informerades av en kunnig guide om ägarens idéer vad gäller såväl byggnadens exteriör som interiör. Vi fick också en initierad guidning av den pågående utställningen, Hallo Nature av amerikanen William Wegman. Utställningen visade både fotografier och bilder med naturen som tema.

 

 9 september. Månadsmöte. Ingrid Bonde – Min syn på Vattenfall. Vid höstens första månadsmöte gav finanschefen och stf koncernchefen Ingrid Bonde sin syn på Vattenfall. Fokus låg på dagens och framtidens ekonomi med utblickar mot europamarknaden.Flera av de 33 närvarande veteranerna framförde sin uppskattning av Ingrids anförande.

 

26 september. Skogskyrkogården – en vandring i ett världskulturarv. 13 medlemmar och medföljande trotsade kylan och blåsten och lyssnade intresserat på och följde den kunniga guiden, Eva Larsson, runt på skogskyrkogården som 1994 upptogs på Unescos Världsarvslista.

                     

 8 oktober. Månadsmöte. Minoo Akhtarzand – landshövding och f.d. vattenfallare kåserar. Månadsmötet gästades av den före detta Vattenfallaren Minoo Akhtarzand som numera är landshövding i Jönköpings län .Minoo berättade för 33 intresserade veteraner om sitt liv efter Vattenfallstiden (22 år) som hon beskrev som den mest lärorika och utvecklande tiden i sin karriär.

 

16 oktober. Stadsvandring på Kungsholmen. 12 medlemmar och medföljande samlades vid Kristinebergs T-station för att tillsammans promenera utmed Kungsholmens stränder. Promenaden inleddes vid Tranebergsbron och gick via Hornsbergs Strand, Karlbergskanalen och S.t Eriksområdet till restaurang Flemings i Tekniska Nämndehuset och avslutades där med en gemensam lunch.

 

22 oktober. Besök på Almgrens sidenväveri. 15 medlemmar och medföljande besökte denna dag en industri i original från 1862, Almgrens Sidenväveri, det enda som är kvar med de gamla maskinerna fortfarande fullt användbara. Intendent Kerstin Sjösten-Wölling inledde den guidade visningen med en exposé över industrialismens framväxt från hantverk och manufaktur. Efter att ha sett utställningen om sidenets historia avslutades besöket med en välsmakande lunch på Kafé Ryssgården, matstället i Stockholm Stadsmuseum.

 

30 oktober. Afrikanska Mästerverk.  15 medlemmar och medföljande träffades i Bergrummet på Skeppsholmen för att se utställningen, Afrikanska Mästerverk.

En mycket påläst guide ledde gruppen genom Bergrummets olika rum och berättade historien om den afrikanska civilisationen Ifes storhetstid på 1100 - 1400-talen.

Konstnärerna skapade utsökta skulpturer av sten, terrakotta och metall. Under visningen fick vi fick se några av världens mest sofistikerade konstverk som Världskulturmuseerna visar. Efter visningen gick vi ut i dagsljuset igen och skiljdes åt i höstskymningen.

 

 6 november. Månadsmöte. Visning av Vattenfalls-kontoret. Olle Larsten gav 85 besökande veteraner en redogörelse för tankarna bakom husets tillkomst innan rundvandringen i kontorslokalerna som präglas av öppenhet och minskad miljöpåverkan. Elanvändningen har minskat från 9 till 2 GWh/år och driftkostnaderna med 40 milj. kr, jämfört med före flytten.

 

22 november. Filmvisning – Anders Hanser. 25 medlemmar och medföljande samlades i Anders Hansers kulturbiograf på Östermalm för att se tre filmer i programmet Stockholm sedan 50-talet; Från Klara till City, Lennart af Petersens Östermalm samt Vällingby – Mönsterförort i förändring.

Besöket avslutades med lunch och eftersnack på puben The Londoner.

 

12 december. Veteranernas Julfest. 85 medlemmar deltog i festen på restaurang Modis i Vattenfallshuset i Arenastaden. Festen startade som vanligt med glögg och pepparkakor och tillfälle till mingel med gamla kollegor och vänner från Vattenfall. Till den goda julmaten roades vi under kvällen av delar av västerortskören ”Vällingby Sång och Visa” med allt från allsång till julsånger och ett korsord byggt på Cornelis Vreeswijks repertoar.

 

Speciellt inbjudna till festen var föreningens 29 nya medlemmar varav 17 tackat ja och deltog. De fick tillfälle att bekanta sig med varandra genom att sitta tillsammans vid middagen. Övriga veteraner fick möjlighet att se och höra vilka de var när de tillsamman stämde upp i sången ”Debutantvisan”.

 

Som Årets Veteran utsågs i år två medlemmar som deltagit vid 14 aktiviteter var under året, Karin Ringdahl och Anders Bodén. Båda hyllades med presenter och varma applåder. Kvällen avslutades med besök av tomten som delade ut lotterivinsterna i form av julklappar. Många av medlemmarna som bor i västerort valde att åka hem från festen tillsammans i vintermörkret med den av föreningen abonnerade bussen.

 

20 december Soppteater. 20 veteraner och medföljande åt god sötpotatissoppa, drack kaffe, skrattade och lät sig roas av ensemblen i Soppan i halsen som alternativ till julstöket som pågick utanför på Drottninggatan.

 

Ekonomi

Verksamhetens kostnader 2013 har uppgått till 237 022 kronor. Dessa har täckts av medlemmarnas årsavgifter och avgifterna för deltagande i olika arrangemang samt av bidrag från Vattenfall med 92 000 kronor. Årets verksamhet har givit 8 839 kronor i överskott, vilket föreslås balanseras över till 2014 års ingående eget kapital. För detaljer se bifogade Resultat- och balansräkning.

 

Mål och nyckeltal

Under året har ett antal nyckeltal definierats, målsatts och följts upp i avsikt att utveckla styrningen av föreningen.

 

Målnivå

Baseline 2012

Utfall 2013

Kommentar

Medlemsantal

500

500

502

 

Rekryteringsprocent

X%

N/A

N/A

Av utskick*

Deltagare per år

960

960

689

 

Engagerade pers.

12

8

10

Utanför Styr.

Hemsidebesök/månad

350

200

354

 

Deltagande medl.

275

250

205

 

* Rutin för utskick har hittills ej kunnat överenskommas med Vattenfall.
 

Styrelsens arbete

Styrelsens ledamöter har lagt ner ett stort arbete på att planera, genomföra och följa upp medlemsaktiviteterna och rekrytering av nya medlemmar. Därutöver har ledamöterna fortlöpande administrerat föreningens ekonomi, medlemsregister och övrig verksamhet.

 

Ett stort arbete har under året lagts ned på att anpassa verksamheten efter flytten av administrationen och den Råckstaanknutna delen av verksamheten till Solna. Styrelsens arbete har i viss grad försvårats av nya inpasseringsregler mm. Gymnastiken pågår för närvarande i hyrda lokaler i Hässelbystrand.

 

Handlingsplanen från utvecklingsseminariet i mars 2013 med ett antal aktiviteter med syfte att utveckla föreningens verksamhet har i stort genomförts.

 

En programgrupp ur styrelsen har varit ansvarig för programplaneringen.

 

Agnetha Edin har i sin roll som klubbmästare svarat för att utveckla trivsel och samvaro mellan medlemmarna.

 

Våra utskick har till drygt 2/3 av medlemmarna gjorts via e-post och antalet ökar successivt. Antalet utskick per år är numera fyra. Dessemellan skickas information och påminnelser ut till dem som anmält e-postadresser (350 personer i febr. 2014).

Föreningens hemsida uppdateras snabbt med aktuell information och har utvecklats till ett effektivt och viktigt hjälpmedel för att informera medlemmarna. Antalet besök är ökande och under 2013 hade sidan i genomsnitt 354 besök per månad.

 

Förtroendevalda

Styrelsen sammansättning efter föreningsstämman den 8 mars 2013 är följande:

Ingvar Spanne                                       ordförande

Håkan Nyberg                                       vice ordförande/kassör

Björn Wikström                                     sekreterare

Annika Bergenheim                             rekrytering/programgruppen

Sven Allan Eklund                                programsamordning

Jan Sedvallson                                     programgruppen/hemsidan

Inger Norberg                                       ekonomi

Agnetha Edin                                       klubbmästare/programsekreterare

Gun Andersson                                    hedersledamot

 

Ledamöterna har inte erhållit något arvode för sitt arbete.

 

Vid föreningsstämman den 13 mars 2014 utgår mandattiden för Annika Bergenheim, Ingvar Spanne och Sven-Allan Eklund.

 

Till styrelsen har Halvar Englid, Tommy Granholm och Erik Sandström adjungerats. Halvar har tillsammans med Marianne Kling varit ansvarig för gymnastiken. Erik har bistått vid frågor om vår hemsida och Tommy med tekniska frågor. Dessutom har Harriet Henningsohn och Ann-Katrin Flodén under året varit styrelsen behjälpliga med layout av olika trycksaker. Ingvar Aronsson, Marianne Bohman och Leif Emsjö har gjort insatser i samband med julfesten. Anne Askensjö har anordnat besök på soppteater.

 

Revisorer har varit Hans Ristborg och Lars Segerstolpe med Berthold Eriksson som revisorssuppleant. I valberedningen har ingått Birgitta Dangården (sammankallande), Bengt Bergstedt och Britt Fogelström. Valberedningens förslag bifogades kallelsen till föreningsstämman.

 

 

Stockholm den 21 februari 2014

 

 

Ingvar Spanne                 Håkan Nyberg                  Björn Wikström

 

 

Sven- Allan Eklund         Agnetha Edin                   Annika Bergenheim

                     

 

Inger Norberg                   Jan Sedvallson

 

 

 

Bilagor:

 

Resultat- och balansräkning för 2013

                     

Revisionsberättelse 2013

 

Förslag till Budget 2014