Månadsmöte den 5 februari 2021

Dagens digitala månadsmöte hade rubriken Förbifart Stockholm. Även denna gång var övriga veteranföreningar i Sverige inbjudna att delta. Drygt 100 personer deltog varav knappt hälften kom från landsorten.

”Aktuellt i Stockholm” är ett populärt ämne enligt en enkät som Stockholmsföreningen lät göra för ett antal år sedan.

Som föredragshållare hade Anna Lihr anlitats. Hon är kommunikationsdirektör på Trafikverket. Anna har ett förflutit på Vattenfall. Hon har bland annat varit nordisk pressekreterare och informationschef i vårt dotterbolag Arrowhead AB. Anna slutade på Vattenfall 2009. 2014 kom Anna till Trafikverket.

Anna höll ett mycket intressant föredrag om Förbifart Stockholm, som är ett mycket stort och komplext projekt.

Efter mycket planerande genomfördes den första sprängningen 2016 och planen är nu att hela sträckan ska vara helt klar 2030. Förbifarten är 21 km lång varav 18 km i tunnel. Projektets budget är för närvarande beräknat till 37,7 miljarder kr.

Efter föredraget fanns tid för ett antal frågor. Anna kände då igen några personer från sid tid på Vattenfall.

Annas presentation bifogas.