Månadsmöte den 20 november 2020

För första gången i Veteranföreningens historia anordnades den 20 november ett digitalt månadsmöte. Vi var ett 40-tal medlemmar som deltog i mötet.

Mötet handlade om Nätreglering: Leveranssäkerhet kontra investeringsbehov.

Föredragshållare var Lars Bergman rektor emeritus på Handelshögskolan och professor i nationalekonomi med inriktning på energi. Lars har deltagit i de flesta stora energiutredningarna sen kärnkraftsdebatten var som hetast. I våras avslutade Lars tillsammans med Bo Diczfalusy en studie med titeln Spänning På Hög Nivå. Den fokuserar på nätfrågorna, de lokala effektproblem som uppstått i storstadsområdena och behovet av mer överföringskapacitet vid kraftig vindkraftutbyggnad. Studien ser risker att nätinvesteringar inte kan genomföras med Energimarknadsinspektionens syn på tillåten avkastning. Studien föreslår en mera rimlig tillåten avkastning?

Vi bifogar här Lars Bergmans bilder till föredraget.