Besök på Nationalmuseum 190319

 

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar cirka 700 000 föremål av äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900. Samlingen med konsthantverk och design sträcker sig från 1500-talet fram till idag.

 

Museibyggnaden i Stockholm har genomgått en minst sagt omfattande renovering och öppnade igen den 13 oktober 2018 efter mer än 5 års arbete till en kostnad på 1,2 miljarder kronor! Utställningsytorna har utökats, man kan ta emot dubbelt så många besökare och visa nära tre gånger så många verk..

 

Vattenfallsveteranernas (fullbokade) besök på det "nya" museet inleddes i den gamla matsalen, transformerad till "marmorhallen" och befolkad med statyer av olika storlek, t.ex. Tor i imponerande dimensioner. Vår guide ledde oss sedan på ett underhållande och kunnigt sätt genom museets olika lokaliteter. Rundvandringen koncentrerades till museets nya tekniska funktioner noga genomtänkta för att lyfta fram konsten dock med några naturliga stopp vid de främsta konstverken.

Marmorhallen

 

Vackra tak

 

Utsikt genom tidigare dolda fönster

 

Att ingen möda har sparats i renoveringen fick vi åtskilliga exempel på, t.ex. entréhallen har numera samma nivå på golvet, vilket innebär att ankomsthallens golv har sänkts och de övriga hallarnas golv har höjts,  ingen "sten verkar ha lämnats orörd" i ombyggnaden. Många trägolv har ersatts med nya och några har slipats om. En imponerande hissbyggnad har byggts (i sig själv ett konstverk) med en hiss som kan ta 90 (?) personer. Museets salar har fått ny färgsättning anpassat efter århundradena i den tidslinje som den fasta utställningen följer och många igenbommade fönster har öppnats upp. Takrosetter i hundratal har nytillverkats och i 1800-tals salen är vattensprinklarna inbyggda i takrosetterna. En avancerade belysningsanläggning och "neddimningsbara" fönster ger möjlighet till bra ljus kring konstverken. Och inte minst: de praktiska funktionerna med klädförråd och toaletter har förbättras på bästa tänkbara sätt.

 

Det vackra biblioteket som gjorts tillgängligt

 

Intresserade deltagare

 

Några av de mest berömda verken på museet fick också några ord på vägen i rundvandringen.: Rembrandts "Batavernas trohetsed till Claudius Civilis", Carl Gustav Pilos " Gustav III:s kröning, Hanna Paulis " Frukostdags", Carl Larssons " Midvinterblot" och några fler förgyllde vår vandring genom vårt imponerande  Nationalmuseum.

 

Rembrandts Batavernas trohetsed

 

Ett fantastiskt nytt Nationalmuseum vi fått värt många besök!

Carl Larssons Midvinterblot

 

* * * *

Text Morgan Andersson