Veteranvänner

 

Vattenfalls Veteraner består av flera lokala föreningar på platser där många veteraner varit yrkesverksamma.  Se kontaktuppgifter nedan.

 

 

Veteranernas Ordförandeträffar

 

Stockholmsföreningen drog 2016 igång Ordförandeträffar där ordförandena från Vattenfalls 13 Veteranföreningar möts för att diskutera gemensamma problem, delge varandra positiva och negativa erfarenheter, inspirera varandra mm mm. Ordföranderollen på mötena cirkulerar mellan föreningarna. I samband med dessa möten träffar också ordförandena de personer på Vattenfall som ansvarar för kontakterna med Veteranerna, f.n. Caroline Lagergréen, Lotta Harrysson och AnnaKarin Bassili. Dessa träffar fungerar mycket bra och kommer att fortsätta. Det är viktigt för Veteranföreningarna att ha ett strukturerat utbyte och en samlad kontakt med bolaget.

 

 

Verksamhetsstöd

 

Veteranföreningarna ansöker inför varje nytt år om verksamhetsstöd från Vattenfall. De parametrar som används för bedömning är:

 

Administrativt stöd

Stöd för föreningsadministration och samverkan samt stöd till föreningar med stort upptagningsområde.

 

Aktivitetsorienterat stöd

Relaterat till föreningsstorlek och till av Vattenfall givna villkor

1.Imagebärare för Vattenfall och nätverksbyggande

2.Resor och besök inriktade på energibranschen. Målet för resan ska vara att besöka anläggningar eller annan till energibranschen kopplad verksamhet.

3. Samverkan med andra veteranföreningar inom Vattenfall

4. Friskvårdsinsatser

5. Resor eller besök inriktade på kulturella mål eller upplevelser i första hand inom den region som föreningen har sitt säte.

Veteranföreningar med egen hemsida

Vattenfalls Veteraner i Stockholm:  www.vf-veteraneristhlm.se

Vattenfalls Ringhalsveteraner:   http://www.rivet.se/

Vattenfall Västsveriges Veteraner:   http://vvvet.se/

Vattenfalls Veteraner i Uppsala:   www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se

Vattenfalls Veteraner i Västerås:   www.vf-veteranerivas.se     

Vattenfalls Veteraner i Östhammar:     www.vf-veteraneriosth.se/

Vattenfalls Veteraner i Öst: http://veteranregost.se/

Vattenfalls Veteraner i Norr: www.vvinorr.se

 

Veteranföreningar utan egen hemsida

Norr (Luleå m fl)

Stenungsund

Sundsvall

Umeå

Älvkarleby

Oskarshamn

 

Kontaktuppgifter för Vattenfalls olika veteranföreningar.

 

Veteranföreningar i Tyskland 

Vattenfall Europe, Berlin                   

Vattenfall Hamburgs seniorer             www.senioren-vattenfall-hamburg.de