Morgan Andersson
Programgrupp
Min Vattenfallskarriär började på allvar 1973 när jag efter avlagd forskarexamen vid KTH anställdes på Drift- och Förvaltning med arbete inom Tidas-projektet. Därefter följde 25 år på olika befattningar inom Vattenfalls organisation, alla med anknytning till utvecklingsfrågor (värme- och kärnkraftsproduktion, Uppdrag 2000, energiförsörjning och elförsäljning). En mycket givande tid i och med Vattenfalls stora  intresse för forskning och utveckling!

 
1998 tillträdde jag som VD för elbranschens gemensamma forskningsbolag, Elforsk, en samarbetsorganisation med en för FoU-världen unik affärsmodell. Här var Vattenfall vår största (och bästa!) kund och jag kunde glädja mig åt många fortsatta kontakter med gamla kollegor på Vattenfall. Efter 13stimulerande år där gick jag i pension 2011. 

 
Jag och min fru bor på Söder, vi har fyra barn och en växande skara barnbarn, alla bosatta i Stockholm. Tillsammans med skötsel av sommarhus i Sörmland, medlemskap i olika föreningar (inte så många som vår ordförande men några stycken blir det!) och diverse fritidsintressen innebär detta att pensionärstiden fylls med meningsfullt innehåll.

 
Det ska bli roligt att träffa mina gamla Vattenfallskollegor igen via veteranföreningen och jag ska försöka bidra till  att den höga  kvalitén på besöksverksamheten bibehålls