Mats Johansson
Sammankallande i programgruppen

Efter civilekonomexamen 1972 började jag som trainee på Vattenfall 1974. De första åren arbetade jag på den centrala ekonomifunktionen med Vattenfalls investeringsplan samt dotterbolagen.

Därefter har jag arbetat som ekonomichef och controller såväl centralt som på olika affärsområden. På Drift och Förvaltning var jag med och byggde upp en ekonomimodell med balans- och resultaträkningar för regionerna.

Jag deltog i Vattenfalls Interchange program såväl på Electricity Council i London, där jag studerade investeringsplanering, som i Japan där jag studerade Management system.

Jag var engagerad i flera projekt i samband med Vattenfalls bolagisering 1992 och även med i projekt Blå då Vattenfall skulle in på börsen. På grund av politiska beslut blev det inget den gången heller.

I samband med avregleringen vara jag som controller med att etablera affärsområde Elnät. Det var en grannlaga uppgift att på kort tid dela upp affären i en nät- och en säljdel. Styrningen skedde i huvudsak via styrelserna och jag har därför suttit i de flesta av våra elnätsbolags styrelser.

I samband med förvärven i Tyskland ingick jag i finansprojektet med huvudsaklig arbetsuppgift att ta fram en ekonomisk styrmodell för den tyska verksamheten. Vattenfall styrde enligt värdekedjan med produktion, nät och försäljning etc. Detta var helt främmande för Tyskland som strikt styrde enligt den legala strukturen.

2002 blev jag ”tysk” och arbetade i Berlin som controller för Distribution och Transmission i två år. 2004 började jag åter på Eldistribution.

De senaste åren har jag arbetat med den teknisk-ekonomiska reglermodellen som anger den maximala intäkt som vi kan ta ut från våra kunder. Modellen överklagades och det sista året på Vattenfall arbetade jag mest med advokater. En ny och intressant upplevelse.

Jag har också arbetat inom Eurelectric som svensk representant i Regulation and Policy inom Distribution,

Jag gick i pension den sista december 2013. Jag blev invald i Veteranernas styrelse våren 2015.

Jag är gift och har två barn. Jag bor i Bromma Kyrka och har en sommarstuga i Småland. Där idkar jag friluftsliv med bl a fiske och svampplockning. Kräftfisket på hösten är en given aktivitet. Mina intressen i övrigt är trädgårdsarbete, resor och läsning framförallt historia och (politiska) memoarer.