Erik Sandström

Jag kom till Vattenfall 1973 och började på Kraftkontrolls tekniska grupp med placering i Houston Texas för utvecklingen av Tidas systemet. Det blev ett antal år i ledningsgrupperna för dataavdelningen AI, Vattenfall Elteknik AB, Vattenfall Transmission AB och SwedPower innan jag kom till koncernstrategier för att initiera och underlätta koncernsamabetet inom teknisk IT. Förutom allt tekniskt uppskattade jag möjligheterna att få delta i det internationella samarbetet inom Cigré och att få vara handledare för unga chefer inom SPU och mentorsprogram.

Året 2009 blev jag veteran. Ingvar bad mig då att ta tag i veteranernas hemsida och omforma den till en Frontpage Webb som styrelsemedlemmarna själva kunde uppdatera. Både omformning och överläggning gick bra, nu finns jag med som coach i bakgrunden när det behövs.

Jag är född 1942 i Gävle och bodde i Stockholm under skolåren. Efter några år i Stockholm, Sandviken och Houston bosatte sig hustrun och jag i Hässelby där våra två söner också har vuxit upp.

Privat fokuserar jag på att vara en bra farfar för våra två barnbarn. Segelbåten finns kvar men golfen tar succesivt över. Senioruniversitetet får svara för den intellektuella stimulansen. Några inhopp för Cigré, KTH o Elforsk har varit spännande. Jag uppskattar också veteranernas många trevliga arrangemang, stort tack till styrelsen.

ES 2013-03-10