Nils Andersson
Programgrupp
 

 

 

 

Efter civilingenjörsutbildning, Elkraft, på Chalmers började jag min yrkeskarriär på Krångedegruppens Samkörning AB 1970 med ansvar för Planeringsavdelningen. Jag fick också tillfälle att arbeta med driftfrågor som Vhi i kontrollrummet. Det gav mig viktig erfarenhet i min fortsatta yrkesliv. 1972 flyttad jag över till Krångede AB på Driftavdelningen i Stockholm. Jag arbetade under åren med många frågor såsom vattenkraft, kärnkraft, och kraftvärme. Jag arbetade också med samkörningsfrågor och stamnätsfrågor. 1990 blev jag kallad som VD till Kraftverksföreningen. Min första fem år där deltog jag som representant för den icke statliga kraftindustrin i de flesta utredningar om den kommande avregleringen. När NordPool bildades 1996 fick jag en plats i styrelsen. På slutet av 90-talet skedde en omfattande rationalisering bland annat inom branschorganisationerna. Sveriges Elleverantörer och Kraftverksföreningen slogs ihop till Svensk Energi. Då fick jag en fråga om att börja arbeta på Vattenfall. Jag började på Vattenfall AB Nordic Generation 2000. Där arbetade jag med Affärsutveckling och Public Affaris. Innan jag började på Vattenfall fick jag en fråga från departementet om jag ville leda Elcertifikatutredningen? Det gjorde jag under perioden sep 2000 till okt 2001.  2007 slutade min chef på Vattenfall och då gjorde jag det också. Jag bildade min egen konsultfirma, Nilsan Energikonsult AB. Jag fick därmed en friare roll och har skrivit otaliga debattartiklar och gjort utredningar. Inom vindkraftområdet var jag med och skrev två rapporter, Med Vindkraft i tankarna och Med jobb i medvind. Jag har fortfarande kvar mitt företag men uppdragen är inte många nu för tiden.

Jag är gift och bor i centrala Stockholm. Vi har två söner och fyra barnbarn. Vi har ett fritidsboende på Torölandet utanför Nynäshamn.