Hélène Blomberg
Rekryteringsansvarig
 

 

 

 

Jag är Civilingenjör från KTH, Flygteknik/Systemteknik. Jag startade min energikarriär på Stockholm Energi 1978 och på den vägen har det fortsatt.

På Stockholm Energi arbetade jag som utredare, analytiker och projektledare vad gäller produktionsutbyggnadsplanering av el och fjärrvärme. Efter ett
mellanhopp på Vattenfall i mitten av 80-talet, där jag bl a var med om att starta projektet Uppdrag 2000, arbetade jag åter på Stockholm Energi som
projektledare för olika projekt såsom t.ex naturgas och introduktion av lågenergilampor i Stockholm. Under perioden 1987-1995 var jag Planeringschef/Marknadschef
med ansvar för bl.a tariffer gällande såväl fjärrvärme som el och stadsgas.

Efter det arbetade jag i två år, 1995-1997, som affärsområdeschef för energitjänster inom det av Stockholm Energi ägda konsultbolaget Birka Teknik
& Miljö och fortsatte sedan inom Sydkraft Konsult, Affärsutveckling, som managementkonsult främst med uppdrag inom Sydkrafts koncernledning.

År 1999-2005, arbetade jag inom IT-branschen, först ett finsk IT-bolag, där jag var VD för det svenska dotterbolaget, och senare som chef för en enhet,
Affärsutveckling, inom WM-data. I båda fallen arbetade vi med systemlösningar för energibranschen.

2005 återkom jag till Vattenfall, dess konsultbolag Swedpower, affärsområde Business Management, där jag ansvarade för området Asset Management inkl
MTO och risk. Växlade efter över till miljöspåret efter några år. Som kvalitetsansvarig 2011 för hela konsultbolaget, som då vuxit med ett tyskt bolag,
vidareutvecklade jag därefter bolagets kvalitets- och miljösystem.
År 2012 tillträdde jag min sista tjänst på Vattenfall inom Affärsområde Asset Optimisation and Trading med Quality och Compliance som ansvarsområde.

Efter alla stimulerande och intressanta år inom energibranschen gick jag i pension 2015.

Jag bor med min man i Bromma, vi har två barn och fem barnbarn som bor strax intill. Vi har ett fritidshus i Stockholms Skärgård som vi åker till så
ofta vi kan på sommarhalvåret. Jag älskar att vara ute i naturen, i skogen eller på havet och vandra, cykla, ”skida” eller paddla.

2020 Blev jag invald i veteranföreningens styrelse och ser fram emot att föra mitt strå till stacken för en fortsatt attraktiv förening med hög kvalitet.