Gunnar Lundberg
Ordförande
 

 

 

 

Jag har arbetat inom många olika delar av Vattenfalls verksamhet. Började med produktionsplanering efter KTH, gick till marknad och sen till regionen
i Motala. Vid avregleringen tog jag hand om regionnätet och sen avslutade jag med internationella frågor och regulatory affaires.
Vid slutet av 80 talet började det bli uppenbart att elmarknaden skulle förändras. Jag var tidigt positiv till idéerna och vi hade många kontakter
med ekonomer i Sverige och internationellt. När vi nu kan se tillbaka kan man konstatera att mycket gott kom ut, ökad effektivitet, konkurrens och
ökat kraftutbyte mellan länder. Sen skulle det politiska inflytandet minska. El skulle bli som vilken annan marknad som helst. Istället fick vi bidrag
som förstört prisbildningen. Inga investeringar kan göras utan bidrag. Det är praktiskt taget omöjligt att bygga transmissionsledningar. El måste prissättas
på ett annat sätt än idag. Hur ska vi kunna hantera klimatfrågan om vi inte skärper oss?

Jag tycker att jag har haft ett fantastiskt trevligt arbetsliv på Vattenfall. Fått träffa många engagerade och kompetenta människor. Kulturen i Vattenfall
präglades av ärlighet, rak kommunikation och en viss snålhet, i positiv bemärkelse. Tyvärr har jag en känsla av att engagemanget i dag inte är lika
stort. Jag hoppas att Vattenfall i framtiden kan attrahera ungdomar som vill satsa på teknik, Vattenfall är ju trots allt ett teknik företag.

Som pensionär måste man hantera sin begränsade tid på bästa sätt. Varför tycks man ha mindre tid nu än då man jobbade? Kan det ha något med effektiviteten
att göra? Hursomhelst är jag idag en betydligt bättre fiskare än golfspelare. Många golfare var också hängivna flugfiskare, t.ex Sir Nick Faldo men
han var nog bättre golfare.