Funktionärer

Styrelse
Vattenfalls Veteraner i Stockholm är en förening för pensionärer som någon gång i sitt yrkesliv arbetat i Vattenfall inklusive dess dotter- och intressebolag eller via arbetet haft stark anknytning till Vattenfall. Du kan nå oss i styrelsen på flera sätt, se här.

Medlemsantalet är ca 500 personer. Föreningens styrelse har sedan årsmötet i mars 2020 följande sammansättning: 

 

Gunnar Lundberg Ordförande Info =>
Stefan Olsson Kassör Info =>
Britt-Marie Charfi Sekreterare Info =>
Hélène Blomberg Rekryteringsansvarig Info =>
Mats Johansson Programgrupp, sammankallande, vice ordförande Info =>
Inger Norberg Ekonomi, hemsida Info =>
Morgan Andersson Programgrupp Info =>
Nils Andersson Programgrupp Info =>
Gun Andersson Hedersledamot (adjungerad) Info =>
  

Marianne Kling håller i gymnastiken, Erik Sandström. hjälper oss med WEB-frågor och Bengt Ejenmark med medlemsregister och IT-frågor.


Föreningens revisorer är Hans Ristborg och Kerstin Lindholm med Berthold Eriksson som suppleant.

Valberedningen består av Lars Jacobsson (sammankallande), Lars Asplund och Birgitta Sundström.