Så når du oss

 

E-post:  veteranerna.stockholm@vattenfall.com.

 

 

Föreningens telefon 08-739 50 45 stängs från och med 1 april 2018.

 

Vill du efter det datumet anmäla dig till en aktivitet, eller har frågor om den, ringer du till den som står som ansvarig för aktiviteten i programmet. Du kan också skicka ett mail till Veteranernas mailadress ovan.

 

Om du vill ändra eller komplettera dina uppgifter i medlemsregistret mailar du till Veteranernas mailadress ovan eller ringer Bengt Ejenmark, 070 539 65 72.

 

Om du har frågor om medlemsavgiften mailar du till Veteranernas mailadress ovan eller ringer Inger Norberg,

0730 27 61 20.

 

 

Föreningens postadress är:
Vattenfalls Veteraner i Stockholm
169 92  Stockholm

Föreningens organisationsnummer: 802415-6138

Föreningens plusgirokonto: 637 70 80-4

Hemsida: www.vf-veteraneristhlm.se

 

Månadsmötena äger rum i Vattenfalls huvudkontor, Evenemangsgatan 13 i Arenastaden, Solna, rum Vattenfallet.