Årsmöten

Här hittar du årsmöteshandlingar per räkenskapsår.

2019 Årsmöteshandlingar vid föreningsstämma den 12 mars 2020

Kallelse med dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse, bilaga

Årsredovisning

Revisorernas rapport

Budgetförslag

Valberedningens förslag

 

2018 Årsmöteshandlingar vid föreningsstämma den 14 mars 2019

Kallelse med dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisorernas rapport

Budgetförslag

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll

 

2017

Kallelse med dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse, bilaga

Årsredovisning

Revisorernas rapport

Budgetförslag

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll

 

2016

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse, bilaga

Årsredovisning

Budgetförslag

Valberedningens förslag

Revisorernas rapport

 

2015

Verksamhetsberättelse

 

2014

Verksamhetsberättelse

 

2013

Verksamhetsberättelse