Vandring på Drottningholmmalmen den 26 augusti 2021

Det var en mulen och regnig dag som vi, 25 veteraner, under Björns sakkunniga ledning gjorde en vandring på Drottningholmmalmen. Vi hade ändå tur med vädret och det mesta regnet kom efter att vi hade avslutat vandringen.

Gustav III planerade Malmen som ett industri- och hantverkssamhälle. I dag är det ett ganska spontant uppväxt samhälle med en unik koncentration av bostadshus från 1700- och 1800-talen.

Under vandringen passerade vi bl a:

Hertigarnas stall, uppfört på 1780-talet

Svanteberg, byggdes för Gustav III:s livmedikus Sven Anders Hedin

Pagebyggnaden där Daniel Westling var folkbokförd 2008

Långa raden med Minerva, Inspektorsbostaden, Kanslihuset och Kavaljershuset

Ett par moderna hus, Villa Friis, ritad av Peter Celsing och Villa Erskine, Ralph Erskines hus med bostad, kontor och garage.

Nere vid vattnet Loviselund med en stor strandtomt. Det var tidigare färjeläge för färjan från Lovön till Brommalandet

Efter vandringen samlades vi för en god lunch på restaurang Karamellan.

Text Inger Norberg