Vandring på Ekerö

Ett antal Stockholmsveteraner promenerade den 12 november i bokskogen kring Ekebyhovs slott på Ekerö. Slottet räknas som ett av de största träslotten i norra Europa. Slottet med anor från 1600-talet har under åren ägts av släkterna Horn, Wrangel och Ihre. Slottet har förändrats över tid och under Ihres tid anlades en slottsträdgård och en bokskog. År 1980 övertogs slottet av Ekerö kommun och används nu som konferens- och festlokal. I trädgården finns bland annat en gendatabank för svenska äppelsorter. Den innehåller mer än 200 sorters äppelträd och drivs av Sveriges Pomologiska Sällskap.

Ekebyhovs slott