Information från styrelsemöte 2019-09-24 och 10-08

Höstens första styrelsemöten har varit rätt lugna tillställningar. Verksamheten rullar på utan störningar, vi följer budget och allt går enligt plan. Septembermötet ska enligt styrelsens årsschema ägnas åt en strategigenomgång. I år baserades den på en SWOT-analys som styrelsen gjort. Som hot (T) noterade vi att medlemsvärvningen på sikt kan bli svår även om vi under 2019 fått fler nya medlemmar än under något av sex senaste åren. Det vi kan locka med är ett bra och brett programutbud, så det är bara att fortsätta på den inslagna vägen. När det gäller möjligheter (O) så har vi fortfarande en mycket stark kassa som bör utnyttjas för att erbjuda medlemmarna någon eller några mer spektakulära aktiviteter. Programgruppen fick i uppgift att komma med förslag.

En annan viktig fråga är att aktivera Valberedningen. Lars avgår som ordförande vid Föreningsstämman den 12 mars och flera förslag på ny ordförande har matats in till Valberedningen som ansvarar för prioriteringen i samråd med styrelsen.

På oktobermötet brainstormades om programpunkter från april till och med september 2020. Programgruppen hade som vanligt gjort ett gediget förarbete, och hela styrelsen engagerade sig i prioriteringar och kompletteringar. Vi tar givetvis också fortlöpande emot förslag från alla medlemmar. Nästa steg i processen att ta fram ett program är en diskussion på styrelsemötet den 29 november. Programmet kommer slutligen att fastställas på styrelsemötet den 15 januari.

Planeringen för Julfesten den 4 december gicks igenom i detalj, eftersom nästa styrelsemöte är först den 29 november och då ska allting vara klart sedan länge. Vi fortsätter i uppkörda hjulspår, julen är ju traditionernas högtid.