Program för hösten 2019 - våren 2020

 

AKTUELLT

Nu finns vi på Facebook

Info från styrelsemöte 2020-01-15

REFERAT

2020-01-23 Besök på Hallwylska museet

2020-01-15 Månadsmöte med Magnus Hall

2019-12-04 Julfest

2019-11-29 Månadsmöte - Hasse och Tage

Referat från tidigare aktiviteter

PROGRAM - Översikt Hösten 2019 - våren  2020

Onsdagar 11.00

Gymnastik 

Mer info
  Torsdag 22 aug 10.30 Vandring Sickla – Nacka Strand Mer info
  2-5 sept 2019 Resa till Amsterdam (enligt separat inbjudan) Fulltecknad Mer info
  Torsdag 19 sept 11.30 Museibesök på Sveriges slagfältsmuseum, Hamn Mer info
 

Tisdag 24 sept 14.30

Månadsmöte: Svenska Kraftnäts t f generaldirektör  Mer info

Torsdag 3 okt 15.00

Att brygga öl - besök hos Vörtens Vänner Mer info
Tisdag 8 okt 14.30 Månadsmöte: Klimatet och människan under 12000 år Mer info
 

Torsdag 17 okt 11.00

Svamputflykt i Flemingsbergsskogen

Mer info
Torsdag 24 okt 10.00 Vandring Ropsten - Stora synagogan Mer info
  Tisdag 12 nov 10.00 Cajsa Warg: Laga festmåltid med veteraner Mer info
  Fredag 29 nov 14.30 Månadsmöte Hasse & Tage - humoristiska humanister Mer info
  Onsdag 4 dec 18.00 Julfest på Modis i Solna. Mer info
  Onsdag 15 jan 14.30 Månadsmöte: Möte med koncernchefen Mer info
  Torsdag 23 jan 11.00 Besök på Hallwylska museet Mer info
  Tisdag 4 feb 15.00 Visning av Stockholms Stadshus Mer info
  Onsdag 12 feb 10.00 Liljevalchs vårsalong Mer info
  Onsdag 19 feb 14.30 Månadsmöte: SKB:s VD Eva Halldén Mer info
  Torsdag 12 mars 13.00 Veteranernas Årsmöte Mer info
  Torsdag 26 mars 10.30 Vandring på Drottningholmmalmen Mer info
       

Översikten i utskriftsvänligt pdf-format

 

Anmälan till aktiviteter

Från och med april 2018 har vi släckt ned telefonen med röstbrevlåda. Detta innebär att det numera finns följande sätt att anmäla sig till aktiviteter som kräver detta:

1.    Plusgiro 637 70 80-4 som används då det är aktiviteter som kräver avgift

2.    E-post i de fall vi inte tar någon avgift: veteranerna.stockholm@vattenfall.com, eller ring till aktuell kontaktperson. Återbud måste alltid ske direkt till kontaktpersonen.

 

Bekräftelse på anmälningar

I de fall deltagarantalet vid aktiviteter är begränsat så kan ni utgå ifrån att ni ”fått plats” om ni inte får något meddelande. Återkoppling sker endast till de som inte får plats då antalet anmälningar överstiger det som angivits som maximalt antal deltagare. 

Månadsmötena liksom julfesten är endast för medlemmar.

 

 

Program för hösten 2019 - våren 2020                                                         

(Hela programmet i utskriftsvänligt pdf-format)

 

Torsdagen den 22 augusti kl. 10.30

Vandring Sickla – Nacka Strand

Samling vid Tvärbanans/Saltsjöbanans station Sickla. Via Alphyddan och gamla vackra sommarstället Svindersvik från 1700-talets mitt går vi den till största delen nyanlagda strandpromenaden längs Svindersvikens sydsida till Nacka Strand. På vägen passerar vi Kvarnholmen ”på baksidan” liksom den nya bron från Kvarnholmen till Nacka Strand. Efter en mindre rundvandring där väntar lunch på lämpligt ställe. Kanske blir det också en åktur med Nacka Strands motsvarighet till den hissbana vi missade vid Liljeholmen.

Plats: Ändstation Sickla (Tvärbanan), station Sickla (Saltsjöbanan).
Avgift: Ingen men 130 kr för medföljande. Föreningen bjuder deltagarna på lunch efter vandringen.

Anmälan: Senast onsdagen den 14 augusti. Medföljande betalar in avgiften till plusgiro 637 70 80-4. Medlemmarna anmäler sig i första hand med epost till veteranerna.stockholm@vattenfall.com eller – i annat fall – till kontaktpersonen nedan. Ange om du inte vill vara med på lunchen.

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Björn Wikström, tel. 073-554 52 08. 

Torsdagen den 19 september kl. 11.30

Museibesök på Sveriges första slagfältsmuseum

Museet är beläget i Fisksätra. Med kommunala färdmedel tar man sig dit med Saltsjöbanan vars tåg utgår från Henriksdal. Bussar till Henriksdal finns från Slussen. Det är också möjligt att ansluta till Saltsjöbanan från Tvärbanans slutstation vid Sickla Bro. Väl framme på Fisksätra station blir det några hundra meters promenad till museet Hamn där vi ses klockan 11.30. Hamn är uppbyggt kring händelserna vid Baggenstäket den 13 augusti år 1719. Den dagen drabbade svenska och ryska trupper samman i det legendariska Slaget vid Stäket. Händelsen har gått till historien som karolinernas sista strid och en överlägsen svensk seger – men kan man lita på den traditionella historieskrivningen? Flera års forskning har gett oss en helt ny bild av vad som egentligen hände.

2019 är 300-årigt ”jubileum” av rysshärjningarna på Sveriges ostkust från Gävle till Norrköping, så när vi gör vårt besök så kommer detta att uppmärksammas speciellt. Vi kommer att få en guidad visning som tar 45 – 60 minuter. Därefter äter vi gemensam lunch på Saltsjöpir, beläget just intill museet.  http://www.restaurangsaltsjopir.se/

Efter museivisning och lunch slutar det officiella programmet. För de som så önskar finns det lite olika aktiviteter:

·       Det är möjligt att besöka leksaksmuseet som ligger i direkt anslutning till Hamn, se vidare http://www.leksaksmuseet.se/ . (gemensam inträdesbiljett med Hamn)

·       Det finns möjlighet att ta en promenad mot Igelboda station innan hemfärd mot Stockholm.

·       Förutsatt att kommunens tidplan för att anlägga en bryggvandringsväg längs vattnet mot Skogsö Kyrkogård håller, så är en vandring längs den vägen en tredje möjlighet. Kyrkogården är belägen mycket nära platsen för slaget år 1719.

Beroende på väder och intresse från vår grupp kan var och en göra sitt val när vi väl är på plats. Huvudnumret denna dag är Hamn med efterföljande lunch.

Hemsida att läsa mer: http://hamnmuseum.se/

Plats: Museet Hamn nära Fisksätra station (Saltsjöbanan). 

Avgift: 125 kronor. Medföljande betalar 200 kr.  Lunch ingår i priset. Resan till och från Hamn betalas av var och en.
Anmälan: Senast den 4 september genom att betala in avgiften till plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 50. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Bosse Andersson, tel. 070-941 38 89

Tisdagen den 24 september kl. 14.30. Månadsmöte 

Möte med Svenska Kraftnäts t f generaldirektör

Lotta Medelius-Bredhe, Svenska Kraftnäts (SvK) t f GD, har lovat att ställa upp på vårt månadsmöte den 24 september.

SvK har idag närmare 700 medarbetare och investerar 3 - 4 miljarder årligen.  

Hur klarar vi överföringsbehovet på stamnätet?

Hur klaras effektproblemet i framtiden? 

Hur går det med anslutningen av vindkraft?

Dessa frågor och andra utmaningar som SvK står inför kommer Lotta Medelius-Bredhe att berätta om.

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna

Avgift: Ingen.

Anmälan: Ingen. Kaffe serveras från kl. 14.00

Kontaktperson: Mats Johansson, tel. 070-539 55 45   

Torsdagen den 3 oktober kl. 15.00

Att brygga öl – besök hos Vörtens Vänner

Vörtens Vänner är en ölbryggarförening verksam i Sundbyberg. Den 3 oktober klockan 15.00 finns det möjlighet för 25 Vattenfallveteraner att besöka ölbryggarföreningen. Ölbryggningskunskap och tillfälle att njuta av några av de ölsorter som föreningens medlemmar bryggt står på eftermiddagens program.  

Vår värd kommer under besöket att berätta hur det praktiska hantverket går till att brygga öl, vilka råvaror som används, vad det är som påverkar smak och utseende? Och hur starkt blir det egentligen? Går det att i förväg ha god koll på vilken dryck som till slut blir resultatet av nedlagt arbete? Ja, vi får alla möjligheter att ställa frågor och vi rundar som sagt av med provsmakning.  Ungefär kl. 17.30 är vi klara för dagen och vi kan från Sundbyberg ta oss hemåt med tvärbana, tunnelbana eller pendeltåg.

Plats: Englundavägen 5 i Solna (Business Park), nästgårds till Sundbybergs Centrum med både pendeltåg, T-bana och Tvärbana.

Avgift: 210 kr för medlemmar och 250 kr för medföljande

Anmälan: Senast den 25 september genom inbetalning av avgiften till Plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Bosse Andersson, tel. 070-941 38 89  

Tisdagen den 8 oktober kl. 14.30. Månadsmöte

Klimatet och människan under 12 000 år

Följ med på en resa genom världshistorien där plötsliga klimatförändringar ibland dramatiskt förändrat livsvillkoren för miljoner människor. För sex tusen år sedan var Sahara exempelvis inte en öken utan en frodig savann samtidigt som klimatet i Sverige var varmt nog för sköldpaddor och vindruvor. Stora variationer i monsunregnen i Asien har under historien gett upphov till antingen välstånd eller hungersnöd för miljoner människor. För tusen år sedan kollapsade indianska civilisationer av torka samtidigt som ett varmare klimat tillät nordbor att kolonisera södra Grönland. Den så kallade lilla istiden, som kulminerade på 1600-talet, orsakade försörjningskriser i Europa och Kina och på många andra håll.

Docent Fredrik Charpentier Ljungqvist, verksam vid Historiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet, ger oss åtskilliga spännande och lärorika exempel på hur klimatförändringar under årtusenden påverkat utvecklingen i olika delar av världen – insikter som är mycket relevanta i vår tid med den pågående globala uppvärmningen.

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna

Avgift: Ingen

Anmälan: Ingen. Kaffe serveras från kl. 14.00

Kontaktperson: Lars Jacobsson, tel. 070-377 54 11

Torsdagen den 17 oktober kl. 11.00

Svamputflykt i Flemingsbergsskogen

Efter ett par trevliga och givande svampexkursioner under ledning av Mattias Andersson från Stockholms Svampvänner erbjuder vi Veteranerna en ny utflykt i höstskogarna. Vi återvänder till förra årets begivenhet, naturreservatet Flemingsbergskogen. Vi har hittills fått lära oss att känna igen mer eller mindre kända och mer eller mindre ätliga varianter i svamputbudet. De vanligaste och mest populära medlemmarna i svampsläktet har dock lyst med sin frånvaro: kantarellerna kanske framför allt. De två senaste mycket torra somrarna gick hårt åt svamptillgången i de stockholmska skogarna. Nu hoppas vi att vi får ett mer normalt sommarväder och då kommer vi säkerligen att kunna glädja oss åt några liter kantareller i korgen när vi vänder hemåt. Oktober är ju i vanliga fall en skördemånad i skogarna! Måhända vi också kan få syn på Goliatmusseronen som inte behagade visa sig förra året!

Medtag lunch för förtäring och korg eller papperspåse för svamparna. Skogsklädsel anbefalles!

Utflykten beräknas ta ca 3 timmar.

Plats: Samling vid Visättra Sportcenter. Kommunalt tar man sig till sportcentrumet m.h.a pendeltåg till Flemingsberg, buss 713 mot Visättra Sportcenter. Om man tar bil finns parkeringsmöjligheter vid sportcentrumet. 

Avgift:100 kr för medlemmar och 150 kr för medföljande.

Anmälan: Senast den 10 oktober genom inbetalning av avgiften till Plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 20. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson:  Morgan Andersson, tel.070-3236800

Torsdagen den 24 oktober kl. 10.00 (OBS tiden!)

Vandring Ropsten - Wahrendorffsgatan inklusive guidning av Stora synagogan

Vi går från Ropsten via gamla Hjorthagen och Värtaverket till
1930-talets funkischock för östermalmarna ("Abessinien"). Därefter fortsätter vi över mot Gärdets punkthusbebyggelse från 40-talet, passerar den vackra Tessinparken och närmar oss Karlaplan, där vi kan beskåda det som Strindberg skrev om i dikten "Esplanadsystemet" för snart 150 år sedan (tiden går!). Sedan tar vi oss via Storgatan, den gamla huvudgatan från stan genom Ladugårdslandet till Ladugårdsgärde, mot Berzelii park.

Promenaden slutar vid Fredrik Wilhelm Scholanders Stora synagoga från 1870. Klockan 12.00 startar vår guidning inne i synagogan. Därefter intas lunch på lämpligt ställe. Fika kan ske i något kafé under vandringen, om vädret kräver lite avbrott och uppvärmning.

Plats: Ropstens T-banestation, perrongen.

Avgift: 50 kr för medlemmar och 180 kr för medföljande. Lunch ingår.

Anmälan: Senast den 16 oktober genom inbetalning av avgiften till Plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Björn Wikström, tel. 073-554 52 08.

Tisdagen den 12 november kl. 10.00

Laga en festmåltid med gamla kollegor – en dag hos Cajsa Warg

Vi träffas hos Cajsa Warg under förmiddagen där vi delas in i grupper för att tillsammans under sakkunnig ledning tillaga de tre rätter som ska ingå i vår festmeny. När vi anländer till Cajsa Warg så kommer det att finnas uppdukat lite tilltugg att kunna avnjuta till arbetet. Vår värd går igenom menyn med oss varpå vi i butiken får plocka ihop de råvaror som ska användas.

Därefter är det dags för oss att laga till de rätter som står på menyn. Efter ungefär en och en halv timme är det dags att avnjuta förrätten som följs av varmrätt och efterrätt.  Avslutningsvis serveras kaffe. Vi kan räkna med att det tar ungefär tre timmar att genomföra denna aktivitet där vi alla som är med kommer att få dra vårt strå till stacken för att skapa vår gemensamma festmåltid.

Plats: Sankt Eriksplan 2

Avgift: 485 kr för medlemmar och 650 kr för medföljande. Vin/öl till maten ingår.

Anmälan: Senast den 5 november genom inbetalning av avgiften till Plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Bosse Andersson, tel. 070-941 38 89

Fredagen den 29 november kl. 14.30. Månadsmöte

Hasse och Tage – humoristiska humanister

Detta månadsmöte ägnas åt KULTUR; Det nästan 30-åriga samarbetet mellan Hans Alfredson och Tage Danielsson utgör en epok i svensk nöjeshistoria. Genom sina revyer och filmer speglade och kommenterade de tidens stora samhällsförändringar på ett spexartat och skarpt satiriskt sätt men alltid med en grundläggande tro på humanism och godhet.

Föreläsare: Johanna Broman Åkesson är fil. Doktor i musikvetenskap på Stockholms Universitet

Johanna är en populär och ofta anlitad föreläsare på senioruniversitetet där hon föreläser om våra svenska kulturpersonligheter som förutom Hasse och Tage, inkluderar Povel Ramel, Evert Taube och Carl Mikael Bellman.

Hennes föredrag är en blandning mellan historielektion, essä och kåseri och verkar som folkbildare inom kulturhistoria.

Johanna kommer att varva sitt föredrag med att visa bildspel med musikexempel

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna

Avgift: Ingen

Anmälan: Ingen. Kaffe serveras från kl. 14.00

Kontaktperson: Mats Johansson, 070-539 55 45

Onsdagen den 4 december kl. 18.00

Veteranernas Julfest

Välkommen till årets julfest på restaurang Modis i Vattenfallshuset. Vi kommer att äta ett traditionellt, digert julbord tillsammans och få möjlighet att umgås med tidigare arbetskamrater och kollegor under trevliga former. Som vanligt blir det sång, musik och melodikryss med priser. Vidare kommer Årets veteran att utses.

Notera att julfesten endast är för medlemmar.

Plats. Restaurang Modis, Vattenfall Arenastaden i Solna

Avgift: 300 kr. Nya medlemmar 2019, som kommer att få en personlig inbjudan, behöver inte betala någon avgift.

Anmälan: Senast onsdagen den 27 november genom betalning av avgiften till Plusgiro 637 70 80-4.

Kontaktperson: Mats Johansson, tel. 070-539 55 45

Onsdagen den 15 januari kl. 14.30. Månadsmöte

Möte med koncernchefen Magnus Hall

Magnus Halls deltagande på Månadsmötet i januari har nu blivit tradition. Som vanligt kommer Magnus att berätta för Veteranerna om Vattenfalls nuvarande situation och planer för framtiden. Som ni vet har ekonomin blivit bättre, men lönsamheten 2018 var trots allt inte i nivå med ägarnas krav. Frågan är hur det ser ut för 2019. Dessutom är det bekymmersamt både med landets nätkapacitet och effektbalans. Det sker också stora förändringar i energilandskapet och Vattenfall har många nya frågor att förhålla sig till. Magnus Halls presentation är ett bra sätt att hålla dig uppdaterad om både Vattenfalls utveckling och energiläget i stort.

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna

Avgift: Ingen

Anmälan: Ingen. Kaffe serveras från kl. 14.00.

Kontaktperson: Lars Jacobsson, tel. 070-377 54 11

Torsdagen den 23 januari kl.11.00

Besök på Hallwylska museet

Hallwylska palatset mitt i sta´n har säkerligen många passerat och några kanske även besökt. Sedan 1 januari 2018 tillhör Hallwylska myndigheten Statens Historiska Museer (SHM). Här ingår Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott samt Tumba bruksmuseum. Målet är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv som man skriver i sin programförklaring. Myndigheten ska utifrån museernas samlingar bygga och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.  

Palatset byggdes åt den rika familjen von Hallwyl, bland de rikaste i början på förra seklet, och stod färdigt 1898.  Även om det mesta till ytan kan se gammalt ut, var huset också mycket modernt med bl. a centralvärme, centraldammsugare, elektrisk hiss och badrum. Detta skapar en alldeles speciellt fascinerande miljö. 

Grevinnan Wilhelmina von Hallwyl, född Kempe (1844–1930) var född i Stockholm av tysktalande föräldrar. Hennes mor och far kom från Stralsund i Pommern. Tidigt i livet började hon samla på saker och hon var vid sekelskiftet 1900 en av Sveriges största samlare av konst och konsthantverk. När byggnaden på Hamngatan 4 var klar bestämde hon sig för att göra huset med dess inventarier till ett museum. 

Vi kommer att få en lite ovanlig visning av museet, en dramavisning:” Herrskap och Tjänstefolk”.  Husan Anna, betjänten Eskil, sällskapsdamen fröken Uhse och amanuens Lundgren tar med oss på en resa tillbaka i tiden!

Plats: Hamngatan 4, nära Dramaten.

Avgift: 110 kr för medlemmar, 160 kr för medföljande.

Anmälan: Senast den 16 januari genom inbetalning av avgiften till Plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 30. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson:  Morgan Andersson, tel.070-3236800  

Tisdagen den 4 februari kl. 15.00

Guidad visning av Stockholms Stadshus

Stockholms stadshus är ett av Sveriges främsta byggnadsverk i den nationalromantiska andan. Stadshuset ritades av arkitekten Ragnar Östberg och invigdes på midsommarafton 1923. Stadshuset består av cirka åtta miljoner tegelstenar och har ett 106 meter högt torn med det svenska riksvapnet tre kronor i toppen. Bakom den pampiga fasaden ryms såväl kontor och sammanträdeslokaler för politiker och tjänstemän som praktfulla festsalar och unik konst.

Stadshusets största bankettsal är Blå hallen. I Blå hallen finns Skandinaviens största orgel med cirka 10 000 pipor och 135 stämmor. Det är i Blå hallen som den världsberömda Nobelbanketten hålls den 10 december varje år.

Efter middagen i Blå hallen tar Nobelbankettens gäster trappan upp till Gyllene salen för att dansa. Gyllene salens väggar täcks av cirka 18,6 miljoner mosaikbitar av glas och guld och är konstnären Einar Forseths verk.

Mosaiken bildar porträtt av personer och händelser ur den svenska historien i bysantinskt inspirerad stil. Fondväggen domineras av Mälardrottningen, som symboliserar Stockholm "hyllad av Österland och Västerland". 

Den guidade visningen tar ca 45 minuter och innefattar inte stadshustornet.

Plats: Stockholms Stadshus, Hantverkargatan 1. Besöksadressen för visningar ligger i entrén i Stadshusshopen som finns direkt till höger då man går in genom valvet från Hantverkargatan. Tunnelbana T-centralen eller Rådhuset.

Anmälan: Senast 28 januari genom inbetalning av avgiften till plusgiro 637 70 80-4.

Avgift: 80 kr för medlemmar och 95 kr för medföljande.

Max deltagarantal: 30. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Mats Johansson, tel.070-539 55 45

Onsdagen den 12 februari kl. 10.00

Liljevalchs vårsalong

Dags igen för en av veteranprogrammets mest populära inslag: En guidad tur genom Lijevalchs Vårsalong! Här vet man aldrig vad som dyker upp i utställningssalarna men underhållande brukar salongen vara! Vi ska försöka boka bra guider, 2019 års besök gynnades av pålästa och kunniga guider som förhöjde upplevelsen och förståelsen av verken.

Plats: Liljevalchs, Djurgårdsvägen 60

Anmälan: Senast 4 februari genom inbetalning av avgiften till plusgiro 637 70 80-4.

Avgift: 60 kr för medlemmar och 110 kr för medföljande.

Max deltagarantal: 60. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Morgan Andersson, tel.070-323 6800

Onsdagen den 19 februari kl.14.30. Månadsmöte

Möte med SKB:s VD Eva Halldén

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Uppdraget är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

SKB ägs av kärnkraftsföretagen med Vattenfall som majoritetsägare. De är enligt lag skyldiga att både ta hand om det svenska kärnavfallet och svara för finansieringen. Idag har SKB ett fungerande system för att ta hand om kärnavfallet. Sedan mitten av 1980-talet finns ett slutförvar för driftavfall (SFR) och ett mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i drift. Säker transport av det radioaktiva avfallet sker med fartyget m/s Sigrid. Det som återstår är att bygga och ta i drift ett slutförvar för använt kärnbränsle och långlivat avfall.

Sedan 1970-talet har SKB utvecklat en metod för att kunna hantera och förvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt under långa tidsrymder.  I mars 2011 ansökte SKB hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen om tillstånd att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Nu ligger ansökan hos regeringen för fortsatt hantering. I början av 2030-talet är målet att anläggningen ska kunna ta emot de första leveranserna av använt kärnbränsle för slutförvaring.

Vi får en presentation av SKB av VD Eva Halldén, tidigare verksam inom Vattenfall.

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna

Avgift: Ingen. Endast medlemmar.

Anmälan: Ingen, kaffe serveras från kl. 14.00

Kontaktperson:  Morgan Andersson, tel.070-3236800

Torsdagen den 12 mars kl. 13.00. Årsmöte

Årsmöte med Föreningsstämma på Nordiska muséet

Som vanligt blir det två intressanta föredrag före Föreningsstämman. Ett kommer att handla om energifrågor och ett om någon aktuell utställning på Nordiska Museet. Mer information kommer i utskicket med inbjudan, program och handlingar i februari 2020. Efter föreningsstämman bjuds medlemmarna på kaffe och smörgås.

Anmälan: Ingen

Kontaktperson: Lars Jacobsson, tel. 070-377 54 11

Torsdagen den 26 mars kl. 10.30
 
Vandring på Drottningholmmalmen
Malmen, som den oftast bara kallas, fick faktiskt stadsprivilegier av Gustav III år 1782. Skälet var att kungen ville att olika
näringsidkare skulle etablera sig där. Det skulle skapas ett industri- och hantverkssamhälle i slottets närhet. Nu blev det inte så mycket av med det; merparten av byggnaderna från 1700-talets slut och 1800-talets första hälft kom att upptas av verksamheter knutna till hovet.

Som helhet uppvisar Malmen en för svenska förhållanden unik
”småstadsmiljö”, där det ännu in på 1900-talet fanns såväl kaféer som restauranger, skola och lanthandel.

Meningen är att vi ska promenera på Malmen och ta del av både enskilda hus och den speciella miljön. Framåt 1900-talets mitt etablerar sig flera kända arkitekter där. Mest känd är väl Ralph Erskine, bortgången härom året.

Efter kringvandringen äter vi lunch på närbelägna Karamellan. Fika kan, för den som så vill och rustat sig för, intas vid lämpligt tillfälle under vandringen.
 

Plats: Hållplats Drottningholm (buss bl. a 176 och 177)
Avgift: Ingen men 130 kr för medföljande. Föreningen bjuder
deltagarna på lunch efter vandringen.
Anmälan: Senast torsdagen den 19 mars. Medföljande betalar in avgiften till plusgiro 637 70 80 - 4. Medlemmarna anmäler sig i första hand med e-post till veteranerna.stockholm@vattenfall.com eller - i annat fall
- till kontaktpersonen nedan.
Max deltagarantal: 25. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Björn Wikström, tel. 073-554 52 08.

 

Spontana aktiviteter

Utöver programmet enligt ovan kan andra aktiviteter tillkomma som inte var kända vid planeringen. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut med e-post samt finnas på hemsidan.

 
Filmvisning vid månadsmötena

Under de senaste åren har det på månadsmötena, efter det ordinarie programmet, visats filmer som speglar Vattenfalls historia. Filmvisningarna har varit uppskattade tillfällen till reflektion och fortsätter därför under hösten och vintern.

 
Bussresa till Oskarshamn 22 - 23 april

Besök på mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab)

Den 22 - 23 april 2020 kommer vi att anordna en bussresa till Oskarshamn och bland annat besöka mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab), Äspölaboratoriet där SKB forskar om slutförvaring av kärnbränslet samt vissa kulturella aktiviteter.

Denna aktivitet ingår inte i detta program utan kommer att ingå i det program som distribueras i februari 2020. Vi ser dock gärna att du redan nu bokar in dessa två dagar.

 

Turordningsregler för aktiviteter

 

Avgiftsbelagda aktiviteter är i regel rabatterade för medlemmar. Medföljande får betala självkostnadspris. Månadsmöten och julfesten är endast för medlemmar. Vid överteckning gäller "först till kvarn", tidpunkt för inbetalning avgör.