Program våren/sommaren 2021

 

AKTUELLT

 

 

Du vet väl om att du som medlem i Veteranföreningen har rätt till personalavtal på el. Mera info finns under fliken Bra att veta.

 

Nu finns vi på Facebook.

REFERAT

2021-05-05 Månadsmöte med Magnus Hall

2021-04-27 Fågelskådning

2021-04-12 Digitalt Månadsmöte Mysteriet vid Djatlovpasset

2021-03-10 Lotta Medelius-Brehde på Vattenfall Veteraners årsmöte

Referat från tidigare aktiviteter

PROGRAM - Översikt Våren/sommaren 2021

Onsdagar 11.00

Gymnastik  Inställd t.v.

Mer info
  Onsdagen 10 mars 13.00 Digitalt Årsmöte med Föreningsstämma Mer info
  Måndag 12 april 14.30 Månadsmöte Den mystiska olyckan vid Djatlovpasset. Mötet blir digitalt. Mer info
  Tisdag 27 april 08.45 Fågelskådning Mer info
Onsdag 5 maj 14.30 Månadsmöte Magnus Hall, Vattenfalls förre VD och koncernchef besöker oss. Mötet blir digitalt. Mer info
Tisdag 18 maj 10.30 Vandring Åkeshov - Råcksta Mer info
  Någon gång under maj - augusti Liljevalchs vårsalong Mer info
30 aug - 2 sept Resa till Norrbotten Mer info
  Torsdag 19 augusti Surströmmingspremiär på Tennstopet alt. Gubbhyllan (lunch eller kvällssittning) Mer info
  Torsdag 26 augusti 10.30 Vandring på Drottningholmmalen Mer info
  Någon gång under september Svamputflykt Mer info
  September Månadsmöte om Brexit eller Pensionärens vardag Mer info
      Mer info
       

Översikten i utskriftsvänligt pdf-format

 

Anmälan till aktiviteter

Numera finns det följande sätt att anmäla sig till aktiviteter som kräver detta:

1.    Plusgiro 637 70 80-4 som används då det är aktiviteter som kräver avgift

2.    E-post i de fall vi inte tar någon avgift: veteranerna.stockholm@vattenfall.com, eller ring till aktuell kontaktperson. Återbud måste alltid ske direkt till kontaktpersonen.

3. Månadsmötena liksom julfesten är endast för medlemmar.

 

Bekräftelse på anmälningar

I de fall deltagarantalet vid aktiviteter är begränsat så kan ni utgå ifrån att ni ”fått plats” om ni inte får något meddelande. Återkoppling sker endast till de som inte får plats då antalet anmälningar överstiger det som angivits som maximalt antal deltagare. 

Återbetalning av avgifter

Vid återbud återbetalar föreningen inbetald avgift i den mån det inte förorsakat föreningen någon kostnad. Avgifter under 100 kr återbetalas normalt inte.

Pandemin lär fortsätta

Med tanke på den osäkerhet som för närvarande råder har vi i närtid främst fokuserat på digitala månadsmöten. Vi har tvingats avboka besök på museer etcetera som sedan tidigare varit inbokade. Inbokad men inställd bowling kommer att genomföras så snart som coronaläget klarnat.

Vidare har vi tvingats skjuta upp resan till Wales. Däremot planerar vi en resa till Norrbotten i mitten av juni alternativt i månadsskiftet augusti/september. Mer om detta lite längre fram.

Flera aktiviteter är dock under planering och vi hoppas kunna genomföra vissa av Veteranernas gamla favoriter under sommaren eller hösten. Ytterligare information kommer så snart vi vet om de kan genomföras.

 

 

Program våren/sommaren 2021                                                         

(Hela programmet i utskriftsvänligt pdf-format)

 

Onsdagen den 10 mars kl. 13.00. Digitalt årsmöte.

Årsmöte med Föreningsstämma

Svenska Kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe kommer att hålla ett digitalt föredrag med start kl. 13.00

Mer information kommer i utskicket med inbjudan, program och handlingar i februari 2021. Se även info under Årsmöten.

Plats: Digitalt möte
Avgift: Ingen

Anmälan: Mail kommer att skickas ut. Anmälan obligatorisk.

Kontaktperson:  Nils Andersson, tel. 070-539 59 87

Måndagen den 12 april kl. 14.30. Digitalt månadsmöte

Den mystiska olyckan vid Djatlovpasset

Natten till den 2 februari 1959 skedde en olycka i norra Uralbergen, då nio erfarna skidåkare omkom under mystiska omständigheter. Det var den då 23-årige Igor Djatlov som ledde expeditionen till berget Cholat Siachi (det döda berget på mansi-språket). Vad var det som hände när de skar upp tältet från insidan och flydde, halvnakna och utan skor, hals över huvud ut ur tältet i den kalla natten? Räddningsmanskap hittade sedan kropparna utspridda i området. Kvarlevorna hade en del märkliga skador. Händelsen har gett upphov till många spekulationer om orsaken. 

För att kanske kunna ta reda på vad som hände gjorde arkeologen Richard Holmgren om expeditionen i februari 2019, exakt 60 år senare. En dokumentär från expeditionen har visats i SVT den 4 februari 2021. Nu kommer Richard och berättar om händelsen och vilka slutsatser han har dragit om vad som egentligen hände den natten. Han kommer också att visa material och berätta om sånt som inte finns med i dokumentären.

Plats: Digitalt möte.

Avgift: Ingen.
Anmälan: Kallelse till digitalt möte mailas ut några dagar innan mötet.
Kontaktperson: Inger Norberg, tel. 0730-276120

Tisdagen den 27 april kl.08.45 vid Kyrksjön i Bromma

Fågelskådning

Visst vore det trevligt att, en förhoppningsvis fin vårdag, få uppleva fågelsång tillsammans med likasinnade veteraner vid Kyrksjön i Bromma kyrka. Detta är en ny programpunkt som vi hoppas ska intressera flera veteraner.

Till vår hjälp har vi engagerat den kända och professionella fågelguiden Gigi Sahlstrand.

Kyrksjön bjuder på olika biotoper, som attraherar många olika fågelarter: sjöfåglar, småfåglar, rovfåglar mm. Guidningen inklusive fika tar ca 2,5 timme. Tag om möjligt med kikare och matsäck, vi fikar vid en av bryggorna. Gigi har även kikare med sig till utlåning.

Vi samlas klockan 8.45 vid busshållplats ”Bromma kyrka”. Därifrån går vi gemensamt till Kyrksjön.

OBS! Pga av pandemin utgår den tidigare utlovade lunchen.

Plats: Busshållplats Bromma kyrka. Buss 117 från Brommaplan resp. Spånga station. Bilparkering finns i anslutning till kyrkan (ca 100 m från busshållplatsen)
Avgift: OBS! Avgiften ändrad till 50 kr (tidigare 100 kr) för medlemmar och 150 kr (tidigare 230 kr) för medföljande pga att lunchen utgår.

Anmälan: Senast måndagen den 19 april genom betalning till plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 15. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Hélène Blomberg, tel. 072-237 0015

Onsdagen den 5 maj kl.14.30 Månadsmöte

Magnus Hall, Vattenfalls förre VD och koncernchef, besöker oss

Den 5 maj har vi vårt sista månadsmöte före sommaren. Beroende på hur vaccineringarna går kan mötet bli ett fysiskt möte men det troligaste är väl att vi får köra digitalt. Hur som helst har vi nöjet att ha Magnus Hall som talare. Det ska bli spännande att höra hur han ser tillbaka på sin tid i Vattenfall. Hur stor är skillnaden att ha Fredrik Lundberg och svenska staten som ägare för en VD.

Plats: Antingen Modis restaurang, Vattenfall Arenastaden i Solna eller digitalt möte. Vilket det blir meddelas i god tid innan mötet.

Avgift: Ingen. Om mötet hålls i Solna serveras kaffe från 14.00. 

Anmälan: Ev. anmälan om mötet hålls i Solna beroende på vilka restriktioner som gäller. Om digitalt möte mailas kallelse några dagar innan mötet. 

KontaktpersonGunnar Lundberg, tel. 070-539 66 24

Tisdagen den 18 maj kl. 10.30

Vandring Åkeshov - Råcksta  

Hur ser det ut på Råckstatomten som Vattenfall lämnade i och med flytten till Solna?

Mycket har hänt och fortfarande pågår byggnation.

Vi träffas vid Åkeshovs T-bana och promenerar genom arboretumet och naturreservatet Judarn fram till Ängbyplan. Vi fortsätter via Ängby Slott vidare till Råcksta. På vägen kan vi också studera hur långt Ellevio kommit med elnätförstärkningen. I Råcksta vandrar vi runt bland den nya bebyggelsen och studerar Vattenfalls kontorshus, som numera är bostäder, och Råcksta Gård. Tag med liten matsäck för fikapaus. Vi avslutar med lunch, som föreningen står för, i eller i närheten av Råcksta.

Plats: Åkeshovs T-banestation i anslutning till biljetthallen.

Avgift: 40 kr för medlemmar och 140 kr för medföljande

Anmälan: Senast måndagen den 10 maj genom betalning till plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Hélène Blomberg, tel. 072-237 0015

Någon gång under maj-augusti

(Vi försöker få en tid före sommaren om vaccineringen har genomförts i tillräckligt stor omfattning)

Liljevalchs Vårsalong

Vårsalongen är en av Veteranernas stående och mycket populära inslag. Hela 4 093 ansökningar hade kommit in till Liljevalchs när tiden gick ut den 15 oktober 2020. Vårsalongsjuryn har valt ut 158 konstnärer som får visa 323 verk. Vernissagedag är planerat fredag den 23 april 2021.Måleri är alltid den dominerande tekniken, räknar man in blandteknik med måleri som grund är det 138 verk. Fotografi håller åter andraplatsen med 31 verk, med skulptur/objekt därnäst, 29.

Plats: Liljevalchs, Djurgårdsvägen 60

Anmälan: Senast XXX genom inbetalning av avgiften till plusgiro 637 70 80-4.

Avgift: 60 kr för medlemmar och 110 kr för medföljande.

Max deltagarantal: 60. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Morgan Andersson, tel.070-323 6800

Resa till Norrbotten 30 aug – 2 sept

Vi planerar en resa till Norrbotten i slutet av augusti

Vi flyger upp till Luleå och hoppas kunna besöka LKAB och Hybritprojektet, Jokkmokk och Samemuseet, Porjus kraftstation, gruvan i Gällivare, Stora Sjöfallet mm och uppleva fantastisk natur och härlig norrländsk mat. Vi räknar med enklare boende, vandrarhemsstandard. Vi återkommer med mer information samt kostnader när coronaläget klarnat.

Kontaktperson: Hélène Blomberg helene.blomberg@telia.com; tel. 072-237 0015

 

Torsdagen den 19 augusti (lunch eller kvällssittning)

Surströmmingspremiär (Tennstopet alt. Gubbhyllan)

En begivenhet för entusiasterna, som tyvärr coronan satte stopp för förra året. Vi har i dagsläget möjlighet att inmundiga läckerheterna till lunch på klassiska Tennstopet men söker också ett alternativ på kvällen, kanske på Gubbhyllan som var tänkt förra året.

Plats: Meddelas senare

Avgift: Meddelas senare.

Anmälan: Senast den 10 augusti genom betalning till plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 20. Vid överteckning meddelar vi dem som inte  kommer med.

Kontaktperson: Morgan Andersson, tel. 070-3236800

Torsdagen den 26 augusti kl. 10.30

Vandring på Drottningholmmalmen
Malmen, som den oftast bara kallas, fick faktiskt stadsprivilegier av Gustav III år 1782. Skälet var att kungen ville att olika näringsidkare skulle etablera sig där. Det skulle skapas ett industri- och hantverkssamhälle i slottets närhet. Nu blev det inte så mycket av med det; merparten av byggnaderna från 1700-talets slut och 1800-talets första hälft kom att upptas av verksamheter knutna till hovet.

Som helhet uppvisar Malmen en för svenska förhållanden unik ”småstadsmiljö”, där det ännu in på 1900-talet fanns såväl kaféer som restauranger, skola och lanthandel.

Meningen är att vi ska promenera på Malmen och ta del av både enskilda hus och den speciella miljön. Framåt 1900-talets mitt etablerar sig flera kända arkitekter där. Mest känd är väl Ralph Erskine, bortgången härom året.

Efter kringvandringen äter vi lunch på närbelägna Karamellan. Fika kan, för den som så vill och rustat sig för, intas vid lämpligt tillfälle under vandringen.

 Plats: Hållplats Drottningholm (buss bl. a 176 och 177)
Avgift: 30 kr och 130 kr för medföljande. Föreningen bjuder deltagarna på lunch efter vandringen.

Anmälan: Senast torsdagen den 19 augusti genom att betala in avgiften till plusgiro 637 70 80 - 4.

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Stefan Olsson, tel. 070-538 15 14 eller Björn Wikström, tel. 073-554 52 08.

 

xx september kl xx

Svamputflykt

Någon gång i september ger vi oss ut i svampskogen med vår favoritmykolog Mattias Andersson som ciceron. Alltid lika givande att upptäcka nya svampbekantingar i nya skogar. Var vi hamnar i år återkommer vi med. Som vanligt försöker vi hitta marker som nås med allmänna kommunikationsmedel.

Medtag lunch/fika för förtäring och korg eller papperspåse för svamparna. Skogsklädsel anbefalles!

Utflykten beräknas ta ca 3 timmar.

Plats: Meddelas senare

Avgift:100 kr för medlemmar och 150 kr för medföljande.

Anmälan: Meddelas senare genom inbetalning av avgiften till Plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 20. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson:  Morgan Andersson, tel.070-3236800

Månadsmöte september

Brexit eller pensionärens vardag (arv, testamente, framtidsfullmakt mm)

Trots flera försök har vi inte kunnat boka någon föreläsare till månadsmötet i september. Under pandemin är det svårt att få kontakt med många organisationer och företag. Vi har f n två förslag. Ämne samt tid och plats kommer att meddelas senare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spontana aktiviteter

Utöver programmet enligt ovan kan andra aktiviteter tillkomma som inte var kända vid planeringen. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut med e-post samt finnas på hemsidan.

 

Turordningsregler för aktiviteter

 

Avgiftsbelagda aktiviteter är i regel rabatterade för medlemmar. Medföljande får betala självkostnadspris. Månadsmöten och julfesten är endast för medlemmar. Vid överteckning gäller "först till kvarn", tidpunkt för inbetalning avgör.